Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Ranplan Wireless: Valberedningen förslag inför bolagsstämman i juni 2020

20 maj 2020

Valberedningen består av styrelseordföranden i bolaget (Jie Zhang),
Wendy Yang, och Per Lindberg Valberedningen har presenterat följande
förslag till beslut avseende punkterna 11-14 i föreslagen dagordning
inför bolagsstämman i Stockholm 15 juni 2020.

Punkt 11-13. Val och ersättning såvitt avser styrelsen och revisor

Styrelsen består för närvarande av följande fyra (4) ordinarie
ledamöter utan suppleanter: Jie Zhang (ordförande), Tomas Isaksson,
Wendy Yang och Per Lindberg.

Det föreslås att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska
bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare
föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av
nästa årsstämma ska uppgå till totalt minst 350 000 kronor och
maximalt 750 000 kronor varav 350 000 kronor ska utgå till styrelsens
ordförande och 200 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga
ordinarie styrelseledamöter som inte uppbär lön från koncernen eller
som inte avstår ersättning för arbete i styrelsen.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås omväljas för tiden
intill slutet av nästa årsstämma och Tomas Isaksson föreslås att
väljas till styrelsens ordförande. Jon Ullmark, strategichef, och
Jinxing Xue, större aktieägare, föreslås båda att inväljas i
styrelsen.

Mer information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga
utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra
väsentliga uppdrag m.m. finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.ranplanwireless.com. En kort bakgrundsbeskrivning av Jon Ullmark
och Jinxing Xue förmedlas nedan.

Jon Ullmark anställdes som strategichef för Ranplan 1 september 2019.
Dessförinnan var han verksam som vice VD och chef för region EMEA för
Hoylu. Jon har tidigare innehaft ledande positioner vi Semcon (Area
Manager), C Security Systems (VD) och Pilotfish Marine (tf VD).

Jinxing Xue är ordförande för Beijing 21[st] century Golden Star
Education Technology Co. Ltd. Sedan 1993 har Jinxing varit engagerad
inom forskning, utveckling och publisering av utbildningsböcker, och
grundade Jilin Songliao Publishing Co., Ltd innan han startade sitt
nuvarande bolag.

Revisionsbolaget PwC föreslås omväljas som revisor.

_______

Stockholm i maj 2020
Styrelsen

För ytterligare information:
Per Lindberg, tf VD
Tel: +46 (0) 79 340 7592
per.lindberg@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 20 maj 2020 14.00 CET.

Om Ranplan
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat
ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och
optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av
avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering.
Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera
utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd
applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera
teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder
slutanvändaren oöverträffad upplevelse. Ranplan Wireless är ett
dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med
huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från
kontor i UK, USA och Kina.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ranplan-wireless/r/valberedningen-forslag-inf...
https://mb.cision.com/Main/17245/3116720/1251172.pdf

Författare Cision News