Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Räntor & Valutor: Stigande räntor, stor norsk KPI-överraskning

(SIX) De svenska obligationsräntorna steg något under
fredagens handel och följde därmed utvecklingen för räntorna i
USA. Den tyska tioårsräntan noterades något lägre, vilket
resulterade i en ökad räntedifferens mot den svenska
motsvarigheten.

På valutamarknaden försvagades kronan något mot såväl euron
som dollarn, efter att ha stärkts mot de båda valutaslagen
tidigare i veckan. Den norska kronan utmärkte sig samtidigt
genom att stärkas rejält efter högre inflationsutfall än väntat
avseende juli månad.

Norges kärn-KPI steg med 1,8 procent i årstakt under juli,
vilket var en uppgång från 1,4 procent månaden innan och klart
högre än förväntningarna på 1,2 procent. Även norska räntor
klättrade efter beskedet.

Sveriges inflationsstatistik för juli redovisas på tisdag
nästa vecka och analytikerna räknar med en årstakt på 0,0
procent för KPI samt en årstakt på 1,0 procent för KPIF, KPI
rensat för räntekostnader, enligt SIX Market Estimates enkät med
13 analytiker och ekonomer.

Från USA meddelades att grossistlagern minskade med 0,2
procent i juni mot månaden innan. Det kan jämföras med en
förväntad uppgång på 0,4 procent. Grossistförsäljningen steg med
0,4 procent, efter en uppgång på 1,5 procent månaden innan.

Från Kina presenterades en hel rad ekonomisk statistik.
Nyutlåningsstatistiken för juli visade att nivån minskat till
700 miljarder yuan, jämfört med 861 miljarder månaden innan.
Enligt Goldman Sachs är det delvis en effekt av juni månads
likviditetsbrist, vilket ledde till markant högre räntor.

"Finansieringskostnaderna på interbankmarknaden är fortsatt
relativt förhöjda", sade GS-ekonomen Yu Song och tillade att
"det slår igenom i nyutlåningen". Säsongsmässigt brukar även
juli månad ha lägre nyutlåning i jämförelse med juni.

Övrig kinesisk statistik visade lite starkare
industriproduktion än väntat med en årstakt på 9,7 procent
samtidigt som detaljhandeln var något i underkant av
förväntningarna vid 13,2 procent.

"Bland statistiken är den viktigaste överraskningen på
uppsidan tillväxten (i industriproduktionen)... det är även det
högsta utfallet sedan januari-februari", kommenterade Jun Ma,
ekonom på Deutsche Bank, statistiken.

Kinas investeringar i fasta tillgångar var helt i linje med
förväntningarna samtidigt som konsumentpriserna och
producentpriserna var något lägre än förväntningarna.

Förmiddagens svenska arbetslöshetsstatistik visade att
antalet öppet arbetslösa steg till 4,7 procent av arbetskraften
i juli, vilket innebär en uppgång från 4,4 procent i juni samt
från 4,6 procent under motsvarande period i fjol. Om man
inkluderar antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick
arbetslösheten till 8,4 procent. Det innebär en uppgång med 0,2
procentenheter jämfört med närmast föregående månad och för ett
år sedan var nivån 8,1 procent.

Enligt Arbetsförmedlingen varslades 2.900 personer i Sverige
om uppsägning under juli, vilket är 800 färre än under juli
2012. Inte sedan 2008 har varslen varit lägre under en
julimånad.

"Det förbättrade läget på arbetsmarknaden i kombination med
stora reallöneökningar och att det är val nästa år talar för att
2014 kommer bli ett mycket bra år för de svenska hushållen,
vilket brukar leda till bra fart på den privata konsumtionen."
Det skrev Erik Pensers chefsekonom Sven-Arne Svensson i en
kommentar.

Fransk industriproduktion var ned med 1,4 procent i juni
jämfört med närmast föregående månad. Det var klart svagare än
den ökning om 0,1 procent som analytiker förväntat sig.

08-aug 09-aug 09-aug 09-aug
Tid 16:15 09:15 11:47 16:15

Sweden 2Y (1049) 1,07 1,07 1,09 1,09
Sweden 5Y (1052) 1,64 1,66 1,66 1,66
Sweden 10Y (1057) 2,19 2,20 2,20 2,20
German Govt Bond 10Y 1,69 1,70 1,69 1,68
Räntespread Ger-Sve bond 10Y -0,50 -0,50 -0,51 -0,52
Italy 10Y 4,23 4,18 4,21 4,18
Spain 10Y 4,54 4,50 4,52 4,48
USA Govt Bond 10Y 2,59 2,59 2,60 2,60
USA Govt Bond 30Y 3,66 3,65 3,65 3,66
USD/SEK-spot 6,4763 6,4909 6,4796 6,4976
EUR/SEK-spot 8,6735 8,6841 8,6716 8,6817
GBP/SEK-spot 10,0716 10,0928 10,0767 10,0911
EUR/USD-spot 1,3392 1,3380 1,3383 1,3362
USD/JPY-spot 95,96 96,73 96,58 96,30
TCW Index 117,04 117,17 117,07 117,28

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC