Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

RÄNTOR/VALUTOR: DÄMPAT SENTIMENT EFTER ATTACK, RB LIGGER STILL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Risksentimentet fortsätter att påverkas av
utvecklingen Iran/USA men en ny attack under natten gav endast övergående
effekter.

Det iranska revolutionsgardet anföll två amerikanska baser i Irak som hämnd
för att USA dödat den iranske generalen Qassem Soleimani förra veckan. Iran
sade att attackerna var "proportionerliga åtgärder i självförsvar", men de
söker inte en upptrappning. USA har också bekräftat attacken, och Donald
Trump twittrade att "allt är bra" och att de bedömer skadorna. Ett uttalande
ska komma vid lunchtid.

Europabörserna är svagt ned överlag, medan guld- och oljepriset stigit, även
om de fallit tillbaka från initiala högstanivåer. Yenen stärktes från 108:50
till 107:60 mot dollarn men har därefter gått tillbaka till 108:45.

Den tvååriga USA-statsobligationen är ned 1 punkt netto efter att handlats 9
punkter ned som mest. Europaräntorna visar en blandad utveckling.

"Attacken utlöste en kort period av marknadsvolatilitet över natten men
rörelserna i obligationer och räntor har till stor del vänt tillbaka.
Konsensusuppfattningen är fortsatt att en större eskalering inte är
sannolik", skrev Kit Juckes på Societe Generale i en kommentar enligt
Bloomberg News.

Tyska data visade en ny besvikelse för industrin. Orderingången sjönk 1,3
procent i november jämfört med oktober (väntat var +0,2 procent), där
exportorderingången från såväl inom som utanför euroområdet föll.
Totalsiffran för oktober reviderades dock upp något

Commerzbank noterade att orderingången var oväntat svag och att orderingången
exklusive den volatila flygsektorn bara lyckats återhämta hälften av tidigare
månaders fall.

"Men sett över en sexmånadershorisont så indikerar datan en stabilisering.
Detta gäller även enkätbaserade ledande indikatorer som IFO. Därmed borde
nedgången i industriproduktionen gradvis få ett slut de kommande månaderna,
följt av en anemisk uppåtgående rörelse", skriver de.

Euroområdets barometerindikator steg till 101,5 i december från 101,2 i
november, något mer än väntade 101,4. Sentimentet för hushållen och industrin
försämrades medan läget inom tjänstesektor, detaljhandel och bygg
förbättrades.

Tidigare visade det kombinerade inköpschefsindexet för EMU en liten uppgång
till 50,9 i december.

I eftermiddag står ADP privat sysselsättning för december på den amerikanska
statistikagendan. Antalet sysselsatta väntas ha ökat med 160.000 personer,
efter låga 67.000 i november, enligt Bloomberg News prognosenkät. Det var då
en dålig fingervisning inför den officiella rapporten som visade en uppgång
med 254.000 i privat sektor.

Svenska räntor visar små nettoförändringar. Kronan tappade initialt natten
till onsdagen men har därefter återhämtat sig mot såväl euron som dollarn,
jämfört med noteringarna vid tisdagens svenska stängning rör det sig om 1 öre
mot dollarn och 3 öre mot euron.

Att detaljhandeln endast steg 1,3 procent i årstakt i november gick relativt
obemärkt förbi. Protokollet från Riksbankens decembermöte gav heller inget
direkt utslag i räntor eller kronan.

Av protokollet framgår att direktionen såg utvecklingen sedan oktober som
tillräckligt i linje med förväntningarna för att leverera den räntehöjning
som flaggats för. De noterade att det behövs mer analys om effekterna om
negativa räntor upplevs som permanenta. Penningpolitiken är fortsatt mycket
expansiv, och det är svårt att nu säga när räntan kan höjas igen.

Riksbankschef Stefan Ingves betonade osäkerheten.

"Om riktningen på penningpolitiken under senare år varit tydlig, det vill säga
att vi sett gradvisa räntehöjningar framför oss, är nu riktningen framöver
mer osäker ", sade han.

Penningpolitiken är inte som vanligt och dess effektivitet diskuteras alltmer.
Om konjunkturen utvecklas bättre och inflationen snabbare än väntat finns
ingen brådska att höja räntan. Om inflationen blir lägre finns utrymme för
stimulans, men det är inte okomplicerat.

"I ett sådant scenario, som vi alltså inte alls ser som det mest sannolika,
behövs mer innovativa metoder för att få ut köpkraft till hushåll och
företag. I ett sådant scenario ligger en kraftig expansion av vår
balansräkning närmare till hands än en minusränta mycket längre ner än vad vi
sett de senaste fem åren", sade Stefan Ingves.

Martin Flodén sade att han var nära att rösta för oförändrat men att villkoren
för höjning var uppfyllda och att marknaden inprisat en höjning. Han kan
tänka sig att sänka igen. Cecilia Skingsley såg lika stor sannolikhet för
höjning som sänkning. Per Jansson ser absolut ingen brådska att höja, medan
Anna Breman gärna väntat med en höjning tills bilden klarnat.

SEB skriver i en kommentar att direktionen upprepade budskapet från den
penningpolitiska rapporten att ekonomin är tillräckligt stark för att höja
räntan till noll. Ingves, Ohlsson och Skingsley tycks vara bekväma med att
höja medan Flodén är mer ambivalent, då han övervägde att lämna oförändrat
och är redo att sänka igen om inflationen hamnar under målet.

En majoritet signalerar att penningpolitiken nu kan ligga oförändrat under en
betydande period och Ingves, Flodén och Jansson indikerar alla att ribban för
att höja igen är hög och att inflationen kan tillåtas gå över målet en tid.

Protokollet är troligen på marginalen duvaktigt då Flodén tycks redo att sänka
igen och flera ledamöter är redo att låta inflationen gå över målet.

"Men den främsta slutsatsen är att penningpolitiken kan ligga stilla under en
lång tid och det kommer att krävas stora förändringar i tillväxten eller
inflationen för att ändra detta. Vi fortsätter att förvänta oss att
reporäntan ska ligga på noll åtminstone till slutet av 2021", skriver de.

Swedbank ansåg att protokollet totalt sett var neutralt och som väntat, och
Riksbanken går nu in i ett vänta och se-läge på kort sikt.

Nordea tyckte att protokollet bekräftade Riksbankens balansakt. Å ena sidan
måste de ge ett optimistiskt budskap som rättfärdigar höjningen, å andra
sidan måste de låta duvaktiga för att hantera osäkra inflationsförväntningar
och förklara varför räntan ska vara oförändrad kommande år.

På marginalen var det lite duvaktigt. Det tycks finnas en tolerans för
betydligt högre inflation, och mycket av diskussionen handlar om vad de ska
göra om inflationen blir en besvikelse. De är kluvna om vad som då ska göras
men det är nog viktigt att Ingves hellre ser QE än sänkt ränta.

"Protokollet tar inte bort känslan av att höjde räntan för att minska riskerna
associerade med att ha en expansiv policy alltför länge snarare än att
hantera problem med inflations- eller tillväxtutsikterna", skriver Nordea.

Nordea tror att Riksbanken lämnar räntan oförändrad under 2020 och 2021, i
linje med räntebanan. Oljepriset är osäkert, men huvudscenariot är att
inflationen kommer att ligga under Riksbankens prognos.

"Risken mot vår prognos ligger därmed mot mer stimulanser, vilket ökar om
kronan fortsätter att stärkas", skriver Nordea.

onsdag kl 11.20 (tisdag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 9:4510 (9:4550) Statsobl 2y -0,32 (-0,32)
EUR/SEK 10:5206 (10:5436) Statsobl 10y 0,09 (0,10)
EUR/USD 1:1132 (1:1151) Ty obl 10y -0,25 (-0,30)
USD/JPY 108:48 (108:43) US obl 10y 1,80 (1,81)

---------------------------------------
Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.