Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-14

RÄNTOR/VALUTOR: STARKARE YUAN INFÖR PÅSKRIFT, USA-RÄNTOR NED

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna sjönk något överlag på tisdagen,
medan yuanen stärktes på data och USA-besked. Dämpad inflation drog ned
USA-räntorna.

USA meddelade på måndagen att de slopat Kinas status som valutamanipulatör,
vilken infördes för bara ett halvår sedan. Det är en följd av det "fas
ett"-avtal som ska undertecknas på onsdagen.

"Kina har gjort genomdrivbara åtaganden om att avhålla sig från
konkurrensdevalveringar, och öka transparensen och ansvarstagandet", sade
finansminister Steven Mnuchin.

Enligt bland annat South China Morning Post har Kina åtagit sig att öka köpen
från USA med 200 miljarder dollar under två år, bland annat via 75 miljarder
i färdigvaror, 50 miljarder i energi och 40 miljarder i jordbruksvaror.

Data på tisdagen visade att Kinas export ökade med 7,6 procent i årstakt i
december, mer än väntade 2,9 procent, medan importen steg 16,3 procent,
väntat var 9,6 procent.

Capital Economics noterade att utfallet påverkades av en svag jämförelsemånad.
Framåtblickande väntas en gradvis återhämtning bland Kinas handelspartners
hjälpa till att lägga ett golv på exporten i år, och handelsavtalet kommer på
marginalen att vara positivt.

"Importtillväxten kanske inte tilltar så mycket mer däremot givet den
fortsatta motvinden för den inhemska efterfrågan. I stället väntas en uppgång
i importen från USA som ett resultat av handelsavtalet troligen ske på
bekostnad av importen från andra ställen", skrev Capital Economics.

Decemberutfallet för handeln fick yuanen att stärkas till 6:88 mot dollarn.
Sedan toppen på 7:02 strax före jul har USD/CNY sjunkit 1,8 procent.

Jesper Lawler på London Capital Group uppmärksammar att finansdepartementet i
sin rapport noterat dollarförsvagningen mot yuanen från 7:18 i september till
6:93 i förra veckan.

"Finansdepartementet tycks ha dragit en linje i sanden vid 7-nivån i USD/CNY.
Om dollarn fortsätter att försvagas mot yuanen, vilket vi tror, så kommer det
att vara ytterligare medvind för den amerikanska exporttillväxten mot Kina",
skrev han.

Kinas totala export ökade med 0,5 procent under 2019 jämfört med 2018, den
svagaste uppgången på tre år, medan importen minskade med 2,8 procent. Det
gjorde att det totala handelsöverskottet ändå ökade med 20 procent till 422
miljarder dollar, trots handelskonflikten.

Kinas export till USA minskade med 12,5 procent under 2019, medan importen
minskade 20,9 procent. Handelsöverskottet minskade cirka 8 procent till 296
miljarder dollar.

Även om tonläget blivit bättre mellan Kina och USA spår flera bedömare att
spänningarna kan fortgå under 2020.

"Det politiska trycket för att inta en hård linje i handeln kommer att öka i
takt med att vi närmar oss det amerikanska valet. Så om det är mycket leenden
och appreciering (i yuanen) nu så kan saker börja se annorlunda ut från
mitten av året", sade Robert Carnell på ING till Financial Times.

USA-räntorna sjönk på tisdagen, med den tioåriga statsobligationen 3 punkter
ned till 1,82 procent.

KPI i USA ökade 0,2 under december och 2,3 procent i årstakt, lägre än väntade
0,3 respektive 2,4 procent. Kärninflationen låg kvar på 2,3 procent, som
väntat.

Wells Fargo skrev i en kommentar att inverkan från Kina-tullarna varit
begränsad på inflationen, och att det är tjänster som underbygger, även om
boendekomponenten drog ned denna månad.

Totalt sett visar KPI att inflationstrycket förblir dämpat, och Feds
föredragna mått (kärn-PCE) har också fallit de senaste månaderna. Dallas Feds
Trimmed Mean är ett bättre mått på den underliggande inflationen, och det
ligger fortsatt nära Feds 2-procentsmål. Detta, tillsammans med kärn-KPI,
visar att inflationen varken tar fart eller faller ihop.

"Som ett resultat av detta tycks det inte finnas något behov för Fed att ge
ytterligare stimulanser nu för att öka inflationen. Men med löneökningar som
dämpats på senare tid och Fed-ledamöters önskan att kärn-PCE ska gå över
målet en tid, så tycks ett tillbakatagande av förra årets
försäkringssänkningar vara avlägset", skrev Wells Fargo.

Protokollet från Feds senaste möte indikerade en avvaktan hållning och
marknaden lutar åt att nästa steg blir en räntesänkning, även om en sådan
inte är till fullo inprisad i år.

Brittiska räntor sjönk 1-3 punkter, något mer än övriga Europa. Pundet sjönk
ned under 1:30-nivån mot dollarn, men valutaparet tycks ha svårt att etablera
sig där.

Pundet har generellt pressats av att marknaden alltmer börjar prisa in en
räntesänkning från Bank of England vid policymötet den 30 januari.
BOE-ledamöter som Gertjan Vlieghe, Mark Carney och Silvana Tenreyro har på
sistone signalerat beredskap att sänka, vilket adderar till Jonathan Haskel
och Michael Saunders som röstade för en sänkning redan i december.

Michael Saunders ska tala på onsdagen, då vi även får KPI-utfallet för
december.

Svenska räntor sjönk svagt medan kronan sammantaget stärktes 2-3 öre mot
dollarn och euron. SCB-data visade att hushållens konsumtion steg med 2,3
procent i årstakt i november, ned från 3,0 procent i oktober.

---------------------------------------
Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.