Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

RÄNTOR/VALUTOR: TYSK-ITALIENSK SPENDERBYXA DRAR UPP RÄNTOR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna steg på torsdagen, i spåren av
lite ökad riskaptit och uppgifter en U-sväng i den tyska finanspolitiken.
Börserna steg också där positiva Kina-data bidrog.

"Det är lite mer lugn tillbaka på marknaderna för närvarande, men bollen
ligger fortsatt på Trumps planhalva", sade Peter Kinsella på UBP till
Reuters.

Den kraftiga nedåtpressen har därmed lättat något, med

tyska räntor 1-3 punkter upp och den tioåriga statsobligationen på -0,56
procent, bort från rekordlåga botten på -0,61 procent på onsdagen.

Reuters rapporterade att regeringen överväger att överge det finanspolitiska
målet om en balanserad budget för att därigenom kunna finansiera åtgärder för
klimatet. Även om finansdepartementet tillbakavisade att beslut fattats och
det är oklart om vilka summor det kan handla om så bidrog det till att dra
upp räntorna en bit.

Italienska räntor steg än mer, 7-13 punkter, i spåren av (det latenta) hotet
om förnyade politiska dispyter med EU. Vice premiärminister Matteo Salvini
indikerar att han är redo att fälla regeringen och utlysa nyval om inte han
får igenom sina krav på förändringar. Enligt Corriere della Sera ska han ha
gett premiärminister Giuseppe Conte till måndag att byta ut en del ministrar,
bland annat finansminister Giovanni Tria.

USA-räntorna visar stora kast nu, med den tioåriga obligationen 14 punkter upp
på 1,76 procent från svensk stängning på onsdagen.

Generellt präglades marknaderna av viss stabilisering, med guldet något ned
under 1.500 dollar per uns igen.

Yuanen (CNY) har stärkts till 7:0455 på torsdagen efter att Kinas centralbank,
PBOC, satt en fixing på yuanen mot dollarn på 7:0039, under väntade 7:0205 i
Reuters enkät.

"Efter att marknaden bröt igenom 7-nivån så var det bara en tidsfråga innan
fixingen skulle gå igenom samma nivå", sade Frances Cheung på Westpac till
Reuters.

Bedömare noterade att centralbanken kan använda en "kontracyklisk faktor" i
formeln för fixingen, introducerad i maj 2017, för att dämpad
deprecieringsförväntningarna.

Kinas utrikeshandel överraskade analytikernas förväntningar positivt och
skapade ett överskott på 45 miljarder dollar i juli, väntat var 40 miljarder
dollar.

Exporten, mätt i dollar, steg med 3,3 procent jämfört med samma månad året
före, väntat var -2,0 procent. Importen minskade 5,6 procent, väntat var -8,3
procent.

"Styrkan i exporten återspeglar en brett baserad förbättring. Men givet Trumps
senaste hot, så kan vi få se en del tidigarelagda order igen i augusti innan
mer svaghet senare i år", sade Michelle Lam på Societe Generale till
Bloomberg News.

Donald Trump har hotat med att införa tullar på 10 procent på importvaror från
Kina på 300 miljarder dollar, vilket i praktiken skulle tullbelägga alla
import från Kina.

Danske Bank skriver att deras huvudscenario nu är att de två länderna inte
kommer att nå något avtal före valet 2020. Den ena vägen (något mer
sannolikt) är att de bevarar status quo utan mycket mer eskalering, men det
finns också en klar risk för ett fullständigt handelskrig.

Samtidigt finns en betydande sannolikhet (40 procent) att Trump ska tona ned
sina krav på Kina för att nå ett avtal under 2020, där Kina köper betydande
mängder amerikanska jordbruksprodukter.

"Trumps stora huvudvärk vad gäller valet 2020 är den betydande smärta som
handelskriget innebär för jordbrukarna i USA. Detta är avgörande väljare i
'swing-states', där hans ställning i opinionen just nu är svag", skriver
Danske Bank.

Totalt sett innebär det en klar nedåtrisk för tillväxten det kommande året.

Dämpade utsikter i spåren av fortsatt handelskonflikt har satt spår hos
centralbankerna. På torsdagen sänkte även Filippinernas centralbank räntan,
vilket följer på Nya Zeeland, Indien och Thailand denna vecka.

Närmast inväntas Norges Bank den 15 augusti. De har gått emot strömmen och
höjt, men frågan nu blir om de vill justera tidigare signalering om en
eventuell ny höjning under hösten.

Svenska räntor skrev 1-4 punkter upp, medan kronan stärktes 2 öre mot dollarn
och 5 öre mot euron från onsdagen.

SCB redovisade att småhuspriserna steg 3 procent under den senaste
tremånadersperioden. Nästa vecka kommer Mäklarstatsitik över
boprisutvecklingen i juli.

---------------------------------------
Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News