Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Ratos AB: Förändringar i Ratos ledningsgrupp

Pressmeddelande 6 februari 2020

Peter Wallin, CFO på Ratos, kommer fram till och med augusti 2020 ha
rollen som arbetande styrelseordförande i Ratosbolaget HENT. Jonas
Ågrup kommer under samma period arbeta som tillförordnad CFO på
Ratos. Christian Johansson Gebauer blir ny chef för affärsområdet
Construction & Services och Joakim Twetman blir ny chef för
affärsområdet Industry. Ratos ledningsgrupp kommer att bestå av:

Jonas Wiström, VD
Jonas Ågrup, Tillförordnad CFO
Helene Gustafsson, IR- och presschef
Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef Construction & Services
Anders Slettengren, Affärsområdeschef Consumer & Technology
Magnus Stephensen, Chefsjurist
Joakim Twetman, Affärsområdeschef Industry

"Jag är glad att Peter Wallin, med sin långa erfarenhet från Skanska i
olika roller, åtagit sig uppdraget som arbetande styrelseordförande i
Ratosbolaget HENT. HENT utgör en betydande del av Ratos
nettoomsättning. Bolaget har haft en mycket kraftig tillväxt under de
senaste åren men har behövt göra stora projektnedskrivningar i ett
antal projekt som belastat resultaten under 2018 och 2019. Jag är
övertygad om att Peter kommer att vara en viktig person i det
fortsatta arbetet med att sätta den struktur och de processer som
HENT behöver för att öka lönsamheten genom att vara ett nära stöd
till bolagets ledning", säger Jonas Wiström, VD på Ratos.

Under tiden som Peter Wallin går in som arbetande ordförande i HENT
ersätts han som CFO på Ratos av Jonas Ågrup. Jonas kommer närmast
från rollen som CFO på Munters. Tidigare befattningar inkluderar
bland annat CFO på ÅF.

Samtliga förändringar sker från och med den 10 februari 2020.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 08-700 17 98

Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre
affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och
Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en
total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla
medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli
marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora
bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större.
Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är
centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden:
Simplicity, Speed in Execution och It's all about People.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ratos-ab/r/forandringar-i-ratos-ledningsgrupp...
https://mb.cision.com/Main/17707/3028784/1189122.pdf

Författare Cision News