Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-03

Rättelse: AroCell valberedning utsedd inför årsstämma 2022

Rättelse: Årsstämman den 6 maj 2021.

AroCell AB (publ) publicerar valberedningens sammansättning för årsstämma 2022.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman den 6 maj 2021 består av:

• Clas Runnberg, representerar Labbex Förvaltnings AB
• Jon Eiken, representerar eget aktieinnehav
• Mikael Lönn, representerar eget aktieinnehav

Valberedningen ska före årsstämman 2022 utarbeta förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och liknande frågor.

För ytterligare information se:
Valberedningen - AroCell

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra det via e-post till info@arocell.com (rubrik ”AroCells valberedning”) eller via brev till:

AroCell AB
Att: Valberedning
Virdings allé 32B
754 50 UPPSALA

Förslagen ska lämnas in till valberedningen före den 31 januari, 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Hultman, VD för AroCell
E-post: anders.hultman@arocell.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03 december 2021 kl. 17:44

Om AroCell


AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar och marknadsför blod- och urinprovstest. Bolaget är specialiserat inom onkologi och bakteriologi. Bolaget har en bred produktportfölj som används inom sjukvården och är etablerad på olika marknader. Inom onkologi använder AroCell olika biomarkörer, TK1 och cytokeratiner, för att stödja behandlingen av olika cancerformer så som bröst-, prostata- och urinblåsecancer. AroCells produktportfölj inkluderar även ett bakteriologisk snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90. För mer information, se www.arocell.com

Bifogade filer


AroCell valberedning utsedd inför årsstämma 2022

Författare MFN