Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-22

Rättelse: Maven Wireless erhåller avropsorder på 13,2 MSEK

Huvuddelen av produkterna kommer att levereras och faktureras under första kvartalet 2022.

Maven Wireless har erhållit sju beställningar värda 13,2 miljoner baserat på ramavtalet med RF Coverage och slutkunden Trafikverket. Huvuddelen av produkterna kommer att levereras och faktureras under första kvartalet 2022.

Beställningarna avser utrustning för radiotäckning i Trafikverkets tunnlar och det totala orderbeloppet överstiger det tidigare uppskattade ramavtalsvärdet som kommunicerades den 27 oktober i år.

“Det är väldigt roligt att startskottet gått fort med flera samtidiga projekt så snart efter signerat ramavtal. Det är även glädjande att volymen redan med de sju initiala beställningarna överskrider det tidigare bedömda ramavtalsvädet.” säger Fredrik Ekström VD för Maven Wireless 

För mer information, kontakta:


Fredrik Ekström, CEO
+46-8-760 43 00
www.mavenwireless.com

Om Maven Wireless


Maven Wireless erbjuder banbrytande lösningar för trådlös inomhustäckning.
Bolaget erbjuder end-to-end digitala lösningar med enastående prestanda. Produkterna säkerställer trådlös täckning för såväl kritiska tjänster som konsumenttjänster och används i tunnlar, tåg, tunnelbanor, arenor, byggnader och mer. Vi brinner för att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv bättre, enklare och säkrare genom att leverera 100% trådlös täckning. 

Maven Wireless är noterat på Nasdaq First North Growth Market och aktien handlas med kortnamn MAVEN. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.
För mer information, vänligen gå till: www.mavenwireless.com

Denna information är sådan information som Maven Wireless Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-22 13:49 CET.

Bifogade filer


Maven Wireless erhåller avropsorder på 13,2 MSEK

Författare MFN