Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-16

Rättelse: på grund av avsaknad av MAR-hänvisning, OptiCept Technologies Halvårsrapport 2022

Rättelse på grund av avsaknad av MAR-hänvisning

OptiCepts tillväxtsresa fortskrider. OptiCept växer sig starkare och utvecklar sina affärsområden snabbare än någonsin, vi gör fler affärer, lanserar nya applikationer och vidareutvecklar vår teknologi. Vidareutveckling av vår teknologi pågår parallellt med att vi bygger en global service- och säljorganisation. Vi tar viktiga steg mot positivt kassaflöde.

Finansiell sammanfattning

TSEKQ1-Q2, 2022Q1-Q2, 2021Helår, 2021
Nettoomsättning7 5012 6234 999
Rörelseresultat-37 408-13 011-47 128
Res.efter finansiella poster-37 186-13 053-47 298
EBITDA-29 330-10 555-36 687
Balansomslutning394 625381 453435 780
Soliditet94%94%93%
Resultat per aktie före och efter utspädning-1,86-1,08-2,9


Det är alltid en omställning att vara ny på jobbet. Så även för mig. Men efter ett par månader i VD-rollen är känslan mycket positiv. Det har varit en intensiv period, tempot är mycket högt och det gäller framför allt för säljaktiviteter. Men samtidigt som vi stänger fler affärer än någonsin, så förbereder vi även för leveranser av maskiner under hösten och vintern. Tillverkning i samarbete med våra partners pågår för fullt inom alla affärsområden.

Detta ställer nya krav på vår organisation, det finns fortsatt ett stort behov av att rekrytera i takt med vår expansion och tillväxt. Därför så stärker vi nu bland annat service- och supportfunktionen. Med fler och fler maskiner installerade hos kund så blir eftermarknaden viktigare för OptiCept. Från första september anställer vi Adeel Khan som Head of Process Engineering och Service/Support. Adeel tar med sig en gedigen erfarenhet av att bygga och driva globala installations- och serviceorganisationer från Ecolean AB där han varit ansvarig för den globala supporten samt haft det direkta supportansvaret för kunder i EU, Nordamerika och Sydamerika. Hans erfarenhet från att serva, maximera uptime och driva ständiga förbättringar av komplexa system från bland annat Tetra Pak och Ecolean kommer att hjälpa oss mycket i nästa steg av vår utveckling.

Vi står i kommersiellt läge med många applikationer och har ingått avtal med några av de största och mest inflytelserika aktörerna i världen, inom flera applikationsområden. Det är detta vi rustar för nu.

Av egen erfarenhet vet jag vilka utmaningar som finns i att etablera nya teknologier i traditionella branscher, men jag vet också hur kraftfull och snabb utvecklingen blir när genombrotten kommer. Vi har fullt fokus på att göra rätt aktiviteter i rätt ordning. Vi vet att vi är på väg och vi har lyckats ta flera viktiga kliv under senaste kvartalet.

I mitten av juli kommunicerade vi en kreditram för finansiering av den vidare verksamheten. I den fas vi nu befinner oss i är en kreditram ett bra upplägg både för bolaget och aktieägarna. Bolaget kan i lugn och ro fokusera på kommersialisering av vår teknologi, och vi undviker utspädning för aktieägarna. Syftet med krediten är att skapa utrymme för tillväxt och bygga såväl CEPT-maskiner som OptiBoost-system för att möta den förväntade efterfrågan.

Arbetet med listbytet, från First North till Nasdaqs huvudlista pågår för fullt, vi har som mål att under senare delen av detta år genomföra listbytet.

Tack för ert förtroende och engagemang.

 
Våra kommersiella projekt 

Livsmedel 

BALDER, den nya generationens oliveCEPT® har blivit den dörröppnare vi hoppades på när det kommer till de större olivoljeproducenterna. På Iberiska halvön har vi knutit avtal med ett antal världsledande aktörer som kommer bli starka referenser för vidare expansion. BALDER möjliggör att vi kan tillhandahålla en högre kapacitet och på så sätt föra diskussioner med större producenter. Intresset från marknaden har länge varit stort och nu börjar vi också se att avtalen börjar faller på plats.

Efter vårt genombrott med dryCEPT® och avtal med Steinicke, pågår arbetet med att etablera applikationen på marknaden. JÖRD är den maskin vi använder för behandling av fasta produkter, likt BALDER har den också öppnat dörrarna till nya marknadssegment, vi för diskussioner med flera stora aktörer i frukt och grönsakssegmenten.

wineCEPT® är nu en färdig produkt redo för marknaden. Efter positiva testresultat ingår vi nu våra första utvärderingsavtal och stärker vårt samarbete ytterligare med vår partner HTS i Italien. Den globala vinmarknaden är den omsättningsmässigt överlägset största marknaden som vi i nuläget är aktiva på. Här finns stor potential och vi arbetar på vår expansionsstrategi i detta nu.

Precis som inom wineCEPT® har juiceCEPT® skördat framgångar i Italien. Vi har ingått avtal gällande juiceCEPT+® med forskningsinstitutet CREA. Resultatet därifrån kan komma att öppna nya dörrar. Vår teknologi gör det möjligt att förlänga hållbarheten på känsliga juicer, som förstörs av värmebehandling. Det finns intresse från marknaden att kunna framställa kallpressad juice från exempelvis vattenmelon, kiwi och andra sköra frukter. Kina är en annan marknad där dessa typer av juicer är populära och även där diskuterar vi vår teknologi med producenter för användning i samma syfte.

Tyvärr präglas Kina fortfarande av lock-downs pga Covid-19 vilket försvårar säljarbetet för vårt kinesiska team. Utvärderingen av juiceCEPT® hos ZhongWu har påverkats av situationen i landet men vi har kommit igång igen och vår förhoppning är att nu accelerera och slutföra testerna under kommande kvartal.

Framgångsrika industriella tester tar oss vidare i processen att kommersiellt lansera oatCEPT®. Som tidigare kommunicerat så har vi sett mycket goda resultat här, kommande steg blir att analysera den nu industriellt producerade havremjölken för att bekräfta oatCEPTs positiva påverkan i processen. Därefter är planen att lansera applikationen kommersiellt, något vi siktar på ska ske under Q3.

Våra tester visar fortsatt att proteiner från baljväxter till fisk och djurfoder kan komma att bli en viktig framtida applikation. Vi ser att vi har en betydande möjlighet att förbättra proteinhalten i fisk och djurfoder. Marknaden är mycket intressant med stora utmaningar kring hållbarhet, kvalité och näringsinnehåll. Här ser vi att vår teknologi på sikt kommer kunna göra skillnad.

Våra kommersiella projekt 
 
Växter 

Nyligen kunde vi kommunicera att vi fortsätter vårt samarbete med MM Flowers gällande OptiBoost for cut flowers. Det är glädjande att vi tar ytterligare steg i vårt samarbete och att vi dessutom planerar behandling av rosor i Kenya.

Utvärdering med Porta Nova och Flamingo International Group fortsätter och vi väntar resultat kommande kvartal.

OptiBoost-behandling av rosor är i full gång hos DAGAB och vi ser ett fint mottagande. Konsumenternas feedback har varit mycket bra, vi ser många av DAGABs slutkunder som handlat rosor t:ex på Willy:s , som skickar bilder på rosor som stått i flera veckor med sin prakt kvar. Vi har ett nära samarbete med APH och DAGAB och diskuterar vidare möjligheter att utveckla våra affärer tillsammans.

Säljaktiviteten i Sydamerika är hög, vi har haft delar av vårt OptiBoost team på plats och diskussioner med många aktörer pågår. Miami är navet i den nordamerikanska blomstermarknaden. Hit skeppas blommor från Sydamerika för att sedan distribueras vidare över kontinenten. Vi har på mycket kort tid skapat kontakt med viktiga aktörer och skapat oss en bra bild över hur marknaden är strukturerad.

När vi var i Miami i början på juni och deltog på FloriExpo (Nordamerikas största B2B mässa för blomsterindustrin) fick vi chansen att träffa många potentiella kunder. Vi belyste särskilt OptiBoost inverkan ur ett hållbarhetsperspektiv och minskat svinn, ett problem många kände igen. Vi bryter ny mark och arbetar målmedvetet med att hitta rätt kunder och partners för att etablera tekniken lokalt.

Efter dom mycket positiva resultaten med OptiBoost for cuttings i Sydafrika har ett intensivt arbete pågått, dels internt med att utveckla en OptiBoost-maskin helt anpassad för behandling av sticklingar, dels externt och knyta kontakt med potentiella kunder. SAGA som maskinen heter kommer inom kort att vara redo för lansering och då har vi goda förhoppningar att flertalet kunder står redo att implementera och utvärdera teknologin i deras produktion.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig här:
OptiCept Technologies - Halvårsrapport 2022.pdf

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-16 16:45 CEST.

Kontakter


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lundqvist, VD
+46 73 268 05 70
Thomas.Lundqvist@opticept.se

Ulf Hagman, Styrelseordförande
+46 733 63 63 80
ulf.hagman@opticept.se

Om oss


OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 
 
Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att...

Författare MFN