Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-01

Rättelse: (Saknad MAR-märkning i ursprunglig version.) LMKG presenterar resultat för Q3: Trots svår e-handelsmarknad och säsongsmässigt svagt kvartal; stabil reaktivering av kunder samt förbättrad orderfrekvens

Saknad MAR-märkning i ursprunglig version. Tillagd information om Certified Advisor.

LMK Group, en ledande leverantör av matkassar i Skandinavien och ledande i skandinavisk foodtech, presenterade i dag sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022. LMK Group har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark under varumärkena Linas Matkasse, Godtlevert, Adams Matkasse och RetNemt.

Walker Kinman, vd, kommenterade: “Vårt makroekonomiska klimat fortsätter att vara utmanat av externa faktorer som påverkar efterfrågan. Vi fortsätter dock att utveckla vår effektivitet, kvalitet, flexibilitet samt utnyttjandet av våra tekniska möjligheter. På en marknad där många e-handlare kämpar med minskade varukorgar, ökade vår orderfrekvens med 2,5% under kvartalet. Detta tack vare större andel lojala kunder samt förbättrad nykundsmix.”
 
Tredje kvartalet 2022 (Q3 2021)

 • Nettoomsättningen minskade med 20,9% till 205,5 MSEK (259,9 MSEK samma period föregående år). Justerad för valutakursdifferenser motsvarar det en minskning om 24,1%
 • Marginal efter hanteringskostnader uppgick till 21,5% (25,6%)
 • EBITDA uppgick till -14,6 MSEK (-9,1), motsvarande en EBITDA-marginal om -7,1% (-3,5%)
 • Justerad EBITDA uppgick till -14,6 MSEK (-9,1) och justerad EBITDA-marginal till -7,1% (-3,5%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -25,9 MSEK (-20,6), motsvarande en marginal om -12,6% (-7,9%)
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -25,9 MSEK (-20,6), motsvarande en marginal om -12,6% (-7,9%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -22,5 MSEK (-18,7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,78 SEK (-1,47)

Januari - september 2022 (Jan-sep 2021)

 • Nettoomsättningen minskade med 22,1% till 826,0 MSEK (1060,3 MSEK). Justerad för valutakurs-differenser motsvarar det en minskning med 24,8%
 • Marginal efter hanteringskostnader uppgick till 23,7% (28,5%)
 • EBITDA uppgick till -3,8 MSEK (64,8), EBITDA-marginalen uppgick till -0,5% (6,1%)
 • Justerad EBITDA uppgick till 1,1 MSEK (77,7) och justerad EBITDA-marginal om 0,1% (7,3%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -41,8 MSEK (31,2), vilket utgör en marginal om -5,1% (2,9%)
 • Det justerade rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -36,9 MSEK (44,1), motsvarande en marginal om -4,5% (4,2%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -42,1 MSEK (2,9)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,62 SEK (0,28)

Den fullständiga kvartalsrapporten finns bifogad samt här: https://lmkgroup.se/sv/investerare/rapporter/

Presentation av rapporten
vd Walker Kinman och cfo Erik Bergman presenterar rapporten den 1 november kl. 09:00 via en telefonkonferens och webcast. Presentationen hålls på engelska och avslutas med Q&A.

Webcast
https://ir.financialhearings.com/lmk-group-q3-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på ett av följande telefonnummer.

SE: +46850558359
UK: +443333009268
US: +16467224902

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk.

För ytterligare information, kontakta:


Peter Bodor, Head of Corporate Communications, LMK Group
Mob: +46 706 48 70 65
E-post: peter.bodor@linasmatkasse.se

Walker Kinman, VD, LMK Group
Mob: +46 707 22 65 13
E-post: walker.kinman@linasmatkasse.se
 
Erik Bergman, CFO, LMK Group
Mob: +46 707 74 49 73
E-post: erik.bergman@linasmatkasse.se

Om LMK Group


LMK Group grundades 2008 med visionen att förenkla vardagen genom att erbjuda en stor variation av inspirerande måltider levererade direkt till kundens ytterdörr. Idag är koncernen den största leverantören av mealkits i Norden och en ledare inom skandinavisk foodtech. Koncernen har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och verkar under varumärkena Linas Matkasse, Godtlevert, Adams Matkasse och RetNemt. År 2021 omsatte LMK Group 1387,3 MSEK och levererade cirka 23,2 miljoner måltider till sina kunder. LMK Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.  Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Denna information är sådan information som LMK Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-01 11:45 CET.

Bifogade filer


Q3 2022 LMK Group SWE VFinal

Författare MFN