Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Raybased: Delårsrapport 1 jan - 31mars 2020

1/1 - 31/3, 2020
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 160,8 KSEK (342,5 KSEK),
en minskning med 181,7 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2962,4 KSEK
(-2744,5 KSEK), en försämring med 217,9 KSEK jämfört mot föregående
år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,15 SEK (-0,18 SEK)
och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 24.555.476 st
(24.555.476 st.)

VD ord
Bästa aktieägare,
Kvartalet började med nya projekt tillsammans med Castellum och ett
intensivt arbete tillsammans med Accobia Flux att slutföra
installationerna på Norefjell Ski og Spa. Raybased förstärkte sin
säljorganisation samtidigt som vi accelererade bolagets
utvecklingsarbete tillsammans med ett dedikerat team från Queens Lab.
Vi var där vi skulle vara.

Under mars månad drabbades världen på allvar av Covid-19.
Förutsättningarna förändrades radikalt för oss, för branschen och för
hela samhället. Alla installationsarbeten stoppades och av
förståeliga skäl förändrades våra kunders fokus på ett genomgripande
vis. Fastighetsägare som ena dagen hade framtid, effektivisering och
digitalisering på agendan var tvungna att ta hand om sina hyresgäster
som fått intäkterna decimerade i spåren av den rådande pandemin.

Raybased mötte förändringarna med att dels minska kostnaderna genom
korttidspermittering av viss personal, ställa om till digitala möten
med presumtiva kunder samt till att fokusera bolagets resurser på att
öka utvecklingstakten av bolagets nya integrationsplattform Raybased
2Way.

Sammantaget har kvartalet inneburit att flera planerade projekt
stoppats temporärt, vilket minskat intäkterna under perioden.
Utvecklingsarbetet har gått fortare framåt jämfört med plan. I
dagsläget är det svårt att bedöma hur utvecklingen av Coronapandemin
kommer att påverka Raybased och våra kunder de kommande kvartalen.
Vår förhoppning är att vi skall se en stegvis återgång till mer
normala förhållanden under sommaren och tidig höst.

Den kanske intressantaste frågan just nu är: Hur kommer rådande
pandemi påverka Raybased och Fastighetsägarnas inställning till
digitalisering på lite längre sikt? Min bedömning är att detta kommer
att gynna Raybased och att digitaliseringen inom fastighetssektorn
kommer att accelerera. Krisen har i många fall inneburit något som
kan liknas vid ett "uppvaknande", bland många fastighetsägare. Längre
perioder präglade av minskade intäkter och negativ utveckling av
fastighetsvärdet kan faktiskt vara ett reellt scenario. Raybaseds
lösningar leder till sänkta kostnader, ökad effektivitet, nöjdare
hyresgäster och minskade CO2 utsläpp.

Jag är övertygad om att Raybased kommer att ha en given plats på
Fastighetsägarnas agenda de kommande åren.

Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB

Väsentliga händelser

Väsentliga händelser efter perioden
2019-05-14
Raybased avser genomföra en 100% garanterad emission om ca 24,5 Mkr
Den föreslagna nyemissionen är garanterad till 100% av ett konsortium
bestående av Fredrik Brodin, Styrelseordförande Raybased, Jan
Eriksson Styrelseledamot Raybased, Neptunia Invest AB, Brofund Group
AB samt Kvarnvreten Equity AB. Det betyder att Raybased störste ägare
Johan Karlsson, VD Slättö Förvaltning AB genom Neptunia Invest AB och
Brofund Group AB utökar sina investeringar i Raybased.

2019-04-28
Raybased fick en order från HMP El gällande mätningstjänster
Tjänsten levereras till ett av områdena med kolonilotter. I det
berörda området så ska det byggas 46 stugor. Raybased kommer att
trådlöst läsa av elförbrukningen för respektive stuga. Förbrukningen
kommer att visas på Raybaseds nya hemsida och app för MaaS som
lanseras i slutet av juni och som enkelt kan användas för att
fakturera respektive hyresgäst. Genom att avläsningen sker trådlöst
och klarar avstånd på cirka 2 km så blir besparingen stor jämfört med
traditionella trådbundna system som kräver omfattande grävning och
manuellt arbete.

Väsentliga händelser under perioden
2020-03-16
Raybased Holding AB förstärkte säljorganisationen
Raybased rekryterade Christina Fredriksson som ny säljare och
förstärkte därmed säljorganisationen. Anställningen började gälla
från och med 2 mars. Christina kommer närmast från en roll som
säljare gentemot fastighetsbranschen på Cleanpipe. Med erfarenhet
inom försäljning mot fastighetsägare kommer Christina vara en viktig
del av Raybaseds försäljning av tjänster såsom Metering as a Service.

2020-03-11
Raybased tecknade avtal med Castellum gällande mätningstjänster
Castellums region gjorde ett avrop mot ramavtalet mellan Raybased
Proptech AB och Castellum. Affären omfattar Raybaseds tjänst Metering
as a Service (MaaS), ordervärdet beräknas till 188 000 SEK.

2020-03-06
Fredrik Brodin valdes till ny styrelseordförande
Fredrik har tidigare varit VD för Cartera AB, VD för StayAt Hotel
Apartments AB fram till 2005 samt cofounder för Mengus AB under
perioden 2005-2007 samt VD för Stendörren Fastigheter AB (publ) under
perioden 2014-2019. Fredrik Brodin har även haft ett flertal uppdrag
inom Kvalitena-koncernen under åren 2007-2014 varav bland annat aktiv
medverkan i grunden till vad som idag är Hembla AB. Fredrik är idag
även VD för Offentliga Hus i Norden AB (publ) och styrelseledamot
Hembla AB.

2020-02-04
Flaggningsmeddelande i Raybased Holding AB
Brofund Group AB ökar sitt innehav i Raybased Holding AB och
kontrollerar direkt och indirekt genom sitt innehav i Neptunia Invest
AB 12,6% av aktierna i Raybased. Brofund Group AB är ett privat
investmentbolag, som bland annat indirekt är huvudägare i Slättö
Förvaltning.

2020-02-07
Unik leverans till Norefjell Ski og Spa
I höstas tog Raybased ett projekt tillsammans med systemintegratören
Acobia Flux. Affären berör ett projekt på hotellet Norefjell Ski og
Spa i Norge, där slutkunden vill minska byggnadernas
energiförbrukning och sänka underhållskostnaderna. Lösningen blev att
Raybased installerade hela 600 noder i bygg naderna som styr och
mäter driftfunktionerna samt sköter kommunikationen mellan noderna i
ett stort helt trådlöst s k Mesh-nätverk. Lösningen innebär att
Raybased är ett av få företag i världen som har levererat ett stabilt
fungerande mesh-system av den här storleken.

Övriga uppgifter
Kvartalsrapporten avges av VD Jonas Almquist.

Frågor beträffande rapporten besvaras av: VD, Jonas Almquist, Tel:
0702 - 583 888

samt styrelseordförande, Fredrik Brodin, Tel: 0708 - 886 665

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer

Halvårsrapporten kommer att publiceras den 28 augusti 2020 på NGM
Nordic SME hemsida, www.ngm.se

samt på Bolagets hemsida www.raybased.com.

Denna information är sådan information som Raybased Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 maj 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raybased/r/delarsrapport-1-jan---31mars-2020,...
https://mb.cision.com/Main/13507/3122817/1255693.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.