Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Raybased: Raybased avser genomföra en 100% garanterad emission om ca 24,5 Mkr

Styrelsen i Raybased Holding AB (publ), "Raybased", har beslutat att
inför extra bolagsstämma den 29 maj 2020 föreslå en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. PM rörande kallelse till
extra bolagsstämma publicerades tidigare idag, 2020-05-14.

Den föreslagna nyemissionen är garanterad till 100% av ett konsortium
bestående av Fredrik Brodin, Styrelseordförande Raybased, Jan
Eriksson Styrelseledamot Raybased, Neptunia Invest AB, Brofund Group
AB samt Kvarnvreten Equity AB. Det betyder att Raybased störste ägare
Johan Karlsson, VD Slättö Förvaltning AB genom Neptunia Invest AB och
Brofund Group AB utökar sina investeringar i Raybased.

"Det är ett styrkebesked att genomföra en 100% garanterad emission,
dessutom till låg kostnad i tider präglade av Covid-19 pandemin. Vi
är särskilt glada att konsortiet består av befintlig huvudägare
tillsammans med Raybaseds två nytillträdda styrelseledamöter. Efter
genomförd emission kommer Bolaget vara väl finansierat och i princip
skuldfritt", konstaterar Jonas Almquist, VD Raybased.

"Jag tillträdde som styrelseordförande i mars 2020 och är djupt
imponerad av Raybased, berättar Fredrik Brodin. Bolaget har under en
längre period arbetat i det tysta för att i slutet av juni 2020
lansera en ny plattform - Raybased 2Way. Plattformen kommer att
utgöra grunden för bolagets nuvarande och framtida Proptech-tjänster.
Raybased 2Way med applikationer säkerställer hållbarheten i bolagets
affärsmodell genom att nya tjänster enkelt kan adderas, erbjuder hög
skalbarhet samt kan anslutas till befintliga drift- och
verksamhetssystem i fastigheten liksom till externa system och
plattformar. Denna öppenhet, enkelhet och flexibilitet bedömer vi
vara den viktigaste konkurrensfaktorn i det digitala ekosystem som nu
växer fram inom fastighetsbranschen", säger Fredrik Brodin,
Styrelseordförande i Raybased och VD Offentliga Hus AB.

Emissionen i korthet
Varje innehav av en aktie ger rätt att per avstämningsdagen den 5 juni
2020 innehavd aktie ger rätt att teckna två nya aktier till kursen
0,50 kronor per aktie. Emissionen omfattar högst 49 110 952 aktier,
vilken till ovan nämnda teckningskurs kan inbringa bolaget högst ca
24,5 miljoner kronor vid full teckning, före emissionskostnader.
Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 7 366
642,80 kronor. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med
den 9 juni till och med den 23 juni 2020. Emissionen täcks till hela
emissionsbeloppet av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Bakgrund och motiv
Emissionen genomförs i syfte att tillföra tillräckligt rörelsekapital
för att fortsätta den inledda expansionen av Bolagets verksamhet från
att tidigare enbart omfatta leveranser av produkter och
projekteringsstöd till att nu även omfatta abonnemangstjänster inom
den växande marknaden för implementering av informationsinhämtning,
övervakning, automation och styrning av fastigheter.

Härutöver kommer emissionen medföra en förstärkning av Bolagets
balansräkning genom reduktioner på skuldsidan. Delar av
emissionsgarantierna utgörs av åtaganden av kvittningar av skulder
och befintliga konvertibellån, vilka kommer att omvandlas till eget
kapital i Bolaget.

Garantivillkoren sker till för Bolaget gynnsamma villkor. Ytterligare
information gällande kommande emission publiceras inom kort.
Fullständig information om den förestående emissionen kommer att
presenteras i ett memorandum, vilket kommer att offentliggöras innan
teckningsperioden inleds.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased Holding är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 maj 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raybased/r/raybased-avser-genomfora-en-100--g...
https://mb.cision.com/Main/13507/3112013/1247741.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.