Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Raybased: Raybased Holding AB byter lista till NGM Nordic SME

Raybased Holding AB, som noterades på Spotlight Stock Market 2016
(tidigare Aktietorget), har ansökt och blivit godkänt för att byta
noteringsplats till NGM Nordic SME. Bakgrunden till listbytet är att
bolagets ledning och styrelse har goda erfarenheter från andra
företag i tillväxt noterade på NGM. Vidare görs bedömningen att NGM
ger god tillgång till kontakter för tillväxt och kapitalisering.

Aktien kommer att avregistreras på Spotlight Stock Market efter
handelsdagens slut den 21 augusti och noteras på NGM Nordic SME den
24 augusti 2020.

För aktieägare i Raybased Holding innebär detta ingen skillnad mot
tidigare, aktien behåller samma kortnamn (RBASE) och samma ISIN-kod
(SE0007698121). Aktieägare behöver således inte vidta några åtgärder
i samband med listbytet.

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder fastighetsägare
tjänster och lösningar som effektiviserar fastighetsdriften, minskar
kostnader och miljöpåverkan samt förbättrar inomhusklimatet.
Tjänsterna som är baserade på trådlös teknik bygger på
användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för
fastighetsautomation och datainhämtning. Nätverket övervakar, styr
och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla,
ventilation och belysning.

Mjukvaruplattformen Raybased 2Way som lanseras i juni tillgängliggör
data från fastigheten och från externa system direkt till
fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds
målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten
och förenkla vardagen för fastighetsägare.

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.
www.raybased.com

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raybased/r/raybased-holding-ab-byter-lista-ti...
https://mb.cision.com/Main/13507/3116990/1251340.pdf

Författare Cision News