Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-28

RAYBASED: RESULTAT -2,0 MLN KR 2 KV (R)

(Rättar: omsättning i första stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Raybased nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 0,15 miljoner kronor (0,4). Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2,0 miljoner kronor (-2,4).

Under andra kvartalet genomförde bolaget en företrädesemission om cirka 24 miljoner kronor.

"När världen, Sverige och hela marknaden lamslogs av covid-19-pandemin försattes nästan alla våra kundprojekt i vänteläge. Trots pandemin har Raybased under kvartalet tagit flera avgörande steg framåt i utvecklingen av våra tjänster", kommenterar Jonas Almquist.

Nästa steg i affärsstrategin är att kraftigt öka fokus på försäljning och marknadsbearbetning, heter det.
Författare Direkt-SE