Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

RaySearch Laboratories: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

"Vi summerar 2019 och konstaterar: RaySearch fortsätter att utvecklas
i snabb takt. Orderingången stiger med 30 procent och kassaflödet
justerat för amortering av bankkrediter ökar till 72 (-48) MSEK.
Produktutvecklingen fortskrider enligt plan."

Johan Löf, VD för RaySearch. Kommentar sid 2.

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER
2019) TOLV MÅNADER (JANUARI -
· Orderingång 277,2 (294,9) MSEK
DECEMBER 2019)
· Nettoomsättning 234,5 (219,4) MSEK
· Orderingång 1 046,2
· Rörelseresultat 22,5 (41,7) MSEK
(805,2) MSEK
· Resultat efter skatt 18,9 (32,8)
MSEK och · Nettoomsättning 741,6
resultat per aktie före/efter
utspädning 0,55 (627,2) MSEK
(0,96) SEK
· Rörelseresultat 68,2
· Kassaflöde 7,8 (56,8) MSEK
(94,5) MSEK

· Resultat efter skatt 50,4

(78,5) MSEK och

resultat per aktie före/efter

utspädning 1,47 (2,29) SEK

· Kassaflöde -3,4 (1,8)

MSEK

· Orderstock 1 160,0

(828,0) MSEK vid slutet av

perioden

· Styrelsen föreslår att

ingen utdelning lämnas för

2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

· Dosplaneringssystemet RayStation® har valts av flera framstående
cancerkliniker, bland andra Shanghai Proton and Heavy Ion Center
(SPHIC) i Kina, Yonsei Cancer Center i Sydkorea, Universitätsklinikum
Erlangen i Tyskland, Royal Brisbane and Women's Hospital i
Australien, Providence Health Care i Kanada, samt Mercy Hospital St.
Louis och Summa Health Cancer Institute i USA.

· Onkologiinformationssystemet RayCare® har valts av Yonsei Cancer
Center i Sydkorea och Provision CARES Proton Therapy Orlando i USA.

· RaySearch har fått nytt regulatoriskt godkännande för RayStation i
Kina.

· I december släpptes RayCare 3B* och RayStation 9B*, de senaste
versionerna av RaySearchs mjukvaror, som nu även har stöd för
planering av kemoterapi samt utökade maskininlärningsmöjligheter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

·
I februari 2020 har MD Anderson Cancer Center i USA beställt
ytterligare RayStation-licenser för cirka 40 MSEK i syfte att ersätta
sina befintliga dosplaneringssystem.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som RaySearch
Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den

14 februari 2020 kl. 07.45 CET.
TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORTEN
VD Johan Löf och CFO Peter Thysell presenterar RaySearchs
bokslutskommuniké för januari-december 2019 vid en telefonkonferens
som hålls på engelska fredagen den 14 februari 2020 kl 16:00 CET.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen, vänligen registrera
er på:

http://emea.directeventreg.com/registration/6642347

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Löf, VD Telefon: +46 8 510 530 00 Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO Telefon: +46 70 661 05 59 Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som
utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad
cancerbehandling. Företaget utvecklar och marknadsför
dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformations-systemet
RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter
via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar
också ett nytt behandlingskontrollsystem, RayCommand, som beräknas
kunna lanseras i början av 2021. RaySearchs mjukvara används idag av
mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000
som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien
är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raysearch-laboratories/r/bokslutskommunike-1-...
https://mb.cision.com/Main/1102/3035376/1193898.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.