Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

RaySearch Laboratories: RaySearch ingår interoperabilitetsavtal med Varian

RaySearch Laboratories AB (publ) och Varian Medical Systems har ingått
ett interoperabilitetsavtal för att sammankoppla
onkologiinformationssystemet RayCare®* med Varians linjäraccelerator
TrueBeam.

Att kunna schemalägga strålbehandlingstillfällen och följa hur
behandlingen fortskrider är centrala funktioner i ett
onkoligiinformationssystem. För att kunna erbjuda ett integrerat
arbetsflöde behöver de inblandade systemen kunna skicka data mellan
varandra. Det aktuella avtalet definierar ett dedikerat gränssnitt
som gör detta möjligt mellan RayCare och Varian TrueBeam. Detta
innebär att kliniker kommer att kunna använda RayCare för att hantera
all klinisk verksamhet för deras Varian TrueBeam-acceleratorer.

Gränssnittet är redan under utveckling och målet är att släppa det i
slutet av 2020. Regulatoriskt godkännande kommer att krävas på vissa
marknader.

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch, säger: "Vi arbetar ständigt
med att lägga till stöd för fler behandlingsmaskiner i RayCare och
det gläder mig att vi nu har ingått detta avtal. Interoperabiliteten
med Varian TrueBeam kommer att öka marknadspotentialen för RayCare
väsentligt och även förbättra arbetsflödet för våra befintliga
kunder."

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktperson, för offentliggörande den 28 maj 2020, kl
13.00 CEST.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa
mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget
marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations
onkologiinformationssystem RayCare över hela världen. Över 2 600
kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för
att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter.
Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm
sedan 2003.

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna
på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska
framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett
samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med
en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att
avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom
strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller
avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av
arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att
möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raysearch-laboratories/r/raysearch-ingar-inte...
https://mb.cision.com/Main/1102/3122292/1255235.pdf

Författare Cision News