Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

RB: AGERA MER KRAFTFULLT OM INFLATION PERMANENT NED - BREMAN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det är viktigt att fortsätta följa
förutsättningarna för inflationstrycket, att det på sikt sker en
stabilisering och en återhämtning i ekonomin. Det är även viktigt att
inflationsförväntningarna är väl förankrade nära inflationsmålet och att
olika mått på underliggande inflation är stabila.

Det sade Anna Breman under det senaste ordinarie penningpolitiska mötet,
framgår i protokollet.

"Skulle vi på sikt se tendenser till en mer permanent nedgång i inflationen
kommer vi att agera kraftfullt för att värna prisstabiliteten", fortsatte
hon.

Vid mötet ställde hon sig bakom förslaget att förlänga köpen av
statsobligationer och bostadsobligationer samt att lämna reporäntan och
reporäntebanan oförändrad.

"Reporäntebanan hade kunnat innehålla en sannolikhet för en räntesänkning,
exempelvis under hösten. Problemet med detta är att det skulle ge sken av en
precision som vi inte kan ha för tillfället; osäkerheten om pandemins
utveckling och effekterna på ekonomin är allt för hög. Istället förespråkar
jag att vi fortsätter med de åtgärder som finns på plats samtidigt som vi har
ständig beredskap att använda alla våra verktyg", fortsatte hon.

I ett läge där nedgången i ekonomin beror på införda restriktioner och
människors oro för sjukdomsspridningen såg hon det inte som rätt att sänka
räntan under noll för att försöka öka efterfrågan. Hon påpekade vid mötet
även, liksom hon gjort i tal på senare tid, att en räntesänkning "skulle
kunna leda till oönskade sidoeffekter".

"En aspekt att ta hänsyn till är växelkursen. Den svenska kronan, som
försvagats sedan coronapandemin bröt ut, skulle förmodligen försvagas
ytterligare av en räntesänkning. Det skulle påverka redan utsatta branscher,
som exempelvis detaljhandeln, samtidigt som det förmodligen inte ger någon
större fördel till exportindustrin när restriktionerna begränsar
efterfrågan", sade hon.

Hon noterade även att en annan aspekt är "hur bankerna hanterar en lägre
styrränta när kapitalisering och lönsamhet försvagas". Genomslaget på det
allmänna ränteläget riskerar då "att bli mindre än vid tidigare
räntesänkningar".

"Sammantaget kommer dessa faktorer även framöver vara viktiga för hur jag ser
på en räntesänkning. Jag vill dock betona att jag inte på något sätt
utesluter en räntesänkning i framtiden. För mig handlar det inte på något
sätt om att 'spara på krutet' utan att genomföra de penningpolitiska åtgärder
som skapar bäst förutsättningar för en god återhämtning i svensk ekonomi på
sikt", framhöll hon.

På sikt anser hon att det är "viktigt att anpassa penningpolitiken mot mer
generella efterfrågestimulanser".

"I ett sådant skede kan räntesänkningar bli aktuella, men det kan också vara
mer effektivt att fortsätta med omfattande obligationsköp för att bidra till
ett lågt ränteläge under en lång tid. Det viktigaste är att kombinationen av
lämpliga åtgärder kommer att anpassas till den ekonomiska utvecklingen. Hur
penningpolitiken utformas beror också på vilken typ av åtgärder som genomförs
inom andra politikområden", sade hon med påpekande att finanspolitik kan
förväntas vara viktig för den ekonomiska återhämtningen.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.