Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Real Heart: Delårsrapport 2020-01-01- 2020-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2020-01-01 - 2020-03-31)

· Rörelseintäkter uppgick till 55 634 (24 709) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 338 134 (-1
624 416) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,09) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 88 (89) %.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 17 841 257
aktier per 2020-03-31.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom
parentes avser motsvarande period föregående år

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020
· I januari kommunicerade Bolaget resultatet från höstens
djurförsöksserie. Under sista operationen i december överlevde fåret
hela den kritiska eftervårdsfasen med stabila värden. Djuret väcktes,
kunde äta själv och förblev vaken i tjugo timmar. Det ursprungliga
målet var tio timmar. Eftersom Bolaget därmed nått försöksseriens mål
beslutades att avstå? från den femte och sista operationen som var
planerad till januari.

· I början på mars medverkade Realheart på Life Sciencedagen i
Göteborg tillsammans med Sveriges ledande innovationsbolag.

· 13 mars presenterades utvecklingsplanen för 2020. De tre områden
Realheart avser arbeta inom under 2020 är: produktifiering,
leverantörs- och partnersamarbeten för tillverkning samt FDA:s
kravspecifikation.

· I mitten på mars öppnade Tekniska Museet sin utställning "Hyper
Human" där Realheart TAH är ett stående inslag. Det ledde till att
hjärtat visades upp under direktsändning av programmet Malou efter
tio.

· Under ett pressmöte den 18:e mars presenterade Realheart en ny
version av det artificiella hjärtat som är idag är i sin konceptform.
Denna version är resultat av flera månaders produktutveckling.
Konceptversionen kommer att ytterligare genomgå modifieringar och
tester. Vid lyckade resultat fryser man designen som en slutversion
innan man avser använda den i de kliniska studierna på människa.

·
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I april meddelade Realheart hur Bolaget påverkas av Coronakrisen
och konstaterade att man kunnat omprioritera sina aktiviteter.
Reserestriktionerna gör djurförsök omöjliga, istället ligger fokus på
produktutveckling och produktframtagning vilket sker i Sverige.
Coronakrisen har inneburit sänkta kostnader för Bolaget vilket ger
utrymme att brygga pandemin med god marginal.

Omsättning och resultat

Scandinavian Real Heart arbetar i nuläget med forskning och utveckling
och har f.n. ingen försäljning av egna produkter. Den omsättning som
redovisas för perioden består av erhållna lönebidrag. Nedlagda
forsknings - och utvecklingskostnader av Realheart TAH har under Q1
aktiverats med 3,8 (4,5) MSEK. Under perioden har nedskrivning av
aktiverade kostnader för forskning och utveckling gjorts med 0 (0)
MSEK. Posten övriga externa kostnader om 2 135 KSEK består av
kostnader för inhyrd personal med 965 KSEK, samt diverse övriga
kostnader om 1 170 SEK.

VD Azad Najar har ordet

Det är inte möjligt att skriva ett vd-ord utan att starta där vi alla
befinner oss just nu: i händerna på Coronaviruset som har överraskat
världen och utsätter den för stora risker och prövningar. Pandemin
påverkar i princip allt i samhället, så även små och stora
företag.Också Realheart påverkas, inte minst av reserestriktionerna,
men i mindre utsträckning då vi kunnat omprioritera våra aktiviteter.
Till exempel, tack vare de framgångsrika djurtesterna under vintern
kan nu stort fokus läggas på teknisk utveckling av vår senaste
pumpversion här i Västerås. Verksamheten med produktframtagningen
påverkas således inte, även om vi i nuläget inte har tillgång till
djurlabbet på grund av reseförbudet.Utöver att smittspridningssäkra
vår verksamhet utifrån myndighetsrekommendationer har vi även
kontaktat representanter för den svenska sjukvården och ställt vår
kunskap och teknologi till förfogande för att i viss utsträckning
kunna bidra i den här speciella situationen. Det gäller framför allt
vår ingenjörskompetens vid fram tagning av intensivvårdsprodukter som
är nödvändiga för att rädda liv på patienter med Covid-19.Strax innan
pandemin ledde till stora mötesrestriktioner hade Tekniska Museet
precis öppnat sin utställning "Hyper Human" där vårt artificiella
hjärta fått en central placering och rönt mycket uppmärksamhet. Till
exempel i ett inslag i Malou efter tio på TV4. Det är en stark
bekräftelse på vilken kraft som finns i den typ av banbrytande
utvecklingsarbete vi ägnar oss åt. Nu är utställningen pausad tills
samhället och museet öppnar upp igen. Sedan kommer vårt mekaniska
hjärta finnas till allmän beskådning i fem år.

Under kvartalet har vi jobbat hårt för att komma fram till den
tekniska konceptversion av Realheart TAH som sedan ska användas under
testerna på människa. Något som presenterades vid ett pressmöte på
Tekniska Museet i anslutning till öppnandet av ovan nämnda
utställning. Det är en konceptprototyp och än återstår en del jobb
kvar med ytterligare modifiering innan versionen kan verifieras och
testas. Med tanke på de kvaliteter vi ser redan nu äger den dock stor
potential att revolutionera hjärtpumpsmarknaden. Det fyller mig med
stolthet att vårt Västeråsföretag har nått hit, inte minst tack vare
insatser från vårt starka internationella nätverk av fysiologer,
forskare och ingenjörer.Nu blickar vi framåt mot ett år som
förmodligen inte blir något annat år likt, men där vi ändå har skapat
enarbetsvardag som säkerställer att Realheart kan fortsätta sitt
arbete med god energi och utan att vika av från de övergripande
målen.

Azad Najar

VD, Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar
som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa
stora innovation är Realhearts artificiella hjärta. Ett svenskt
patent som i förlängningen ska hjälpa personer med hjärtsvikt att
överleva.

Varje år dör 3 500 personer av hjärtsvikt bara i Sverige. Idag är enda
räddningen en hjärttransplantation, men de donerade organen räcker
endast till 2% av de behövande.

När läkaren Azad Najar 1999 började skissa på att ta fram ett
konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som
efterliknar det biologiska i allt väsentligt. 2001 fick Azad kontakt
med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland. Nihlén såg
potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete.

Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella
utvecklingsprojekt, kombinerat med Azads kunskaper om hjärtat visade
sig framgångsrikt. Ihop med professor Said Zahrai på KTH grundade de
två bolaget Scandinavian Real Heart AB 2007.

För att ett artificiellt hjärta ska kunna efterlikna ett naturligt
hjärta utan att biverkningar uppstår, krävs att man kan återskapa
samma blodflöde. Sker det kan man väsentligt minska risken för
exempelvis blodproppar och samtidigt pumpa blodet på ett energisnålt
sätt.

Produkten Realheart TAH är världens första replika av ett
fyrkammarhjärta med både förmak och kammare och har därmed
förutsättningar att återskapa ett fysiologiskt blodflöde.

Bolaget har patent på pumpprincipen i EU, USA och Kina. Bolaget har
dessutom under de senaste åren lämnat in ytterligare en serie
patentansökningar. En av dessa blev godkänd och publicerad i Sverige
under våren 2016. Det ger ytterligare patentskydd i 20 år. Realheart
har vidare lämnat in tre patentansökningar på spinoff-produkter, för
att bredda sin portfölj. Med de befintliga patenten och de nya
ansökningarna bedömer styrelsen att Bolaget idag har ett starkt
patentskydd.

Mission och målsättning

Realhearts mission är att med hjälp av medicintekniska lösningar rädda
så många hjärtsviktspatienter som möjligt samt skapa de bästa
förutsättningarna för en livsbejakande fortsättning på livet.

Bolagets övergripande mäl är att det artificiella hjärtat ska
kommersialiseras och bli ett fullgott behandlingsalternativ för
patienter med hjärtsvikt. Hjärtat ska ha en bättre funktion än de
lösningar som finns på marknaden. Det ska kunna användas både som en
brygga till transplantation och som slutgiltig terapi.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på Spotlight Stock Market under
november 2014. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans
AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.
SpotlightStock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 31
mars 2020 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 17
841 257 stycken.

Största aktieägare i Bolaget per 2020-03-31

Aktieägare Antal aktier Röster ( % ) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 185 135 17,85 17,85
Eskilstunahem Fastighets AB 880 004 4,93 4,93
Försäkrings AB Avanza 546 939 3,07 3,07
Frontus AB 523 301 2,93 2,93
Bilend Najar 433 081 2,43 2,43
Ålandsbanken i ägares ställe 377 560 2,12 2,12
Kenneth Hopp 333 700 1,87 1,87
Ronak Najar 256 594 1,44 1,44
Lars Forslund 253 731 142 1,42
Staffan Ewerth 250 117 1,40 1,40
Övriga 10 801 095 60,54 60,54
Totalt 17 841 257 100,00 100,00

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med
tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från
Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport 2020 2020-08-20

Delårsrapport 3, 2020 2020-11-19

Bokslutskommuniké, 2020 2021-02-25

Avlämnande av delårsrapport

Västerås, den 20 maj 2020

Styrelsen

Scandinavian Real Heart AB

För ytterligare information, vänligen kontakta

Azad Najar

VD Scandinavian Real Heart Tel: +46 736 673 463E-post:
azad.najar@realheart.se

Andreas Hultdin

CFO Scandinavian Real Heart Tel: +46 70 787 22 50E-post:
Andreas.Hultdin@realheart.se

För ytterligare information kontakta:

...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.