Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Recipharm AB: Förändring av det totala antalet aktier och röster i Recipharm AB (publ)

Antalet aktier i Recipharm AB (publ) ("Recipharm") uppgår per den 29
maj 2020 till 72 300 679 aktier, fördelat på 15 222 858 aktier av
serie A, 57 077 821 aktier av serie B. Det totala antalet röster i
Recipharm uppgår per den 29 maj 2020 till 209 306 401.

Ökningen av antalet aktier och röster i Recipharm är föranledd av den
riktade nyemissionen om 4 524 886 aktier av serie B som tillförde
Recipharm cirka 500 miljoner SEK före emissionskostnader.

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller
kontakta:

Thomas Eldered, CEO, ir@recipharm.com, telephone: 08 602 52 10

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 08:00 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9
000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel
i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och
API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling och
tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm
tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora
läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka
11 miljarder kronor per år och har utvecklings- och
tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien,
Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med
huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är
noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/forandring-av-det-totala-antal...
https://mb.cision.com/Main/9273/3122730/1255607.pdf

Författare Cision News