Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Recipharm AB: Recipharm AB publicerar bokslutskommuniké 2019

Oktober - december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 981 miljoner (1 739), en
ökning med 14%

· EBITDA ökade med 31% och uppgick till SEK 367 miljoner (280)
motsvarande en EBITDA-marginal på 18,5% (16,1)

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till SEK 117 miljoner (-2) och
påverkades negativt av jämförelsestörande engångsposter om SEK -52
miljoner (-129)

· Resultat efter skatt uppgick till SEK 90 miljoner (-41)
motsvarande en resultatmarginal på 4,5% (-2,3)

· Resultat per aktie uppgick till SEK 1,32 (-0,59) före utspädning
och SEK 1,32 (-0,59) efter utspädning. Justerat för engångsposter
uppgick resultat per aktie till SEK 2,04 (1,07)

Januari - december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till SEK 7 457 miljoner (6 374), en
ökning med 17%

· EBITDA ökade med 31% och uppgick till SEK 1 294 miljoner (987)
motsvarande en EBITDA-marginal på 17,3% (15,5)

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 494 miljoner (405) och
påverkades negativt av jämförelsestörande engångsposter om SEK -52
miljoner (-20)

· Resultat efter skatt uppgick till SEK 343 miljoner (160)
motsvarande en resultatmarginal på 4,6% (2,5)

· Resultat per aktie uppgick till SEK 5,06 (2,43) före utspädning
och SEK 5,06 (2,43) efter utspädning. Justerat för engångsposter
uppgick resultat per aktie till SEK 5,78 (2,73)

· Nettoskuld/Eget kapital uppgick till 0,7 (0,7)
· Föreslagen utdelning är SEK 1,60 (1,25) per aktie
Thomas Eldered, VD:

Vi når våra mål
"Det goda resultatet vi såg i det tredje kvartalet har fortsatt att
förbättras ytterligare, och jag är därför nöjd över att idag
rapportera vårt starkaste kvartal någonsin. Det innebär också att
resultatet för det andra halvåret 2019 överträffar det första
halvåret för första gången någonsin. Vi fortsätter att rapportera en
tvåsiffrig organisk tillväxt och vi noterar en stark tillväxt i
samtliga tre affärssegment samt i alla geografiska områden i vilka vi
är verksamma. Med en försäljning om SEK 7,5 miljarder för helåret
2019 är vi väl positionerade för att nå vårt tidigare kommunicerade
mål om SEK 8,0 miljarder utan ytterligare förvärv.

EBITDA ökade med 31 procent, vilket är det högsta kvartalsresultatet
någonsin. Vi rapporterar bra bidrag från serialisering, nya utökade
kapaciteter och särskilt gott resultat inom segmentet Solids &
Others. Vi ser en viss negativ resultatpåverkan i segmentet
Development & Technology till följd av en mindre fördelaktig
produktmix och vissa lagerbrister. EBITDA påverkades av positiva och
negativa engångseffekter, med ett positivt netto på nära SEK 10
miljoner.

EBITDA-marginalen ökade väsentligt till en mycket tillfredsställande
18,5 procent, av vilket 1,2 procentenheter var hänförligt till ny
redovisningsstandard. EBITDA-marginalen för helåret, exklusive ny
redovisningsstandard uppgick till 16,1 procent och vi når därmed vårt
mål om minst 16 procent.

Det positiva operativa kassaflödet fortsatte. Dock såg vi en mindre
ökning av rörelsekapital och underhållsinvesteringar till följd av
den starka verksamhetstillväxten. Detta gav tillsammans med
expansionsinvesteringen i indiska Nichepharm en mindre ökning av
nettoskulden i relation till EBITDA från jämfört med tredje
kvartalet.

Efter periodens slut har vi fullbordat förvärvet av Consort Medical
Ltd. Detta förvärv adderar en strategiskt mycket intressant
drug-delivery verksamhet samt ökad kapacitet till vår
CDMO-verksamhet. Våra verksamheter kompletterar varandra väl och jag
är mycket tillfredsställd över att leda skapandet av ett bolag som
erbjuder avancerade läkemedelsadministrationssystem och som blir ett
av de fem största CDMO-bolagen i världen. Affären förstärker vår
konkurrenskraft och position på marknaden samt ökar omfattningen och
bredden av vårt tjänsteutbud så att vi kan bli en partner för
helhetslösningar åt våra kunder. Förvärvet bidrar i synnerhet till
att stärka vårt utbud av inhalationsprodukter vilket är ett
nyckelområde för expansionen av vår verksamhet sedan bildandet av
Recipharm Inhalation Solutions? under 2019.

Som ett led i detta implementerar vi från och med nästa kvartal en
reviderad segmentrapportering, som bättre återspeglar en större
koncern vilket finns beskrivet i avsnittet "Väsentliga händelser
efter periodens slut".

Vi har nyligen tillkännagivit nya, mer ambitiösa mål för framtiden,
men våra strategier förblir oförändrade. Förvärvet av Consort ger oss
ledarskap inom utvalda marknader och med våra kombinerade resurser är
vi väl positionerade att fortsätta bygga starka långsiktiga
partnerskap med våra kunder, exploatera nya affärsmöjligheter och
ytterligare stärka vår marknadsposition. "

Hela bokslutskommunikén finns bifogad med länken i slutet av
pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på
engelska) för investerare, analytiker och media den 20 februari kl.
10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Tobias Hägglöv presenterar och
kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Recipharms webbsida,
www.recipharm.com/sv/investor-relations från kl. 07:45 samma dag och
presentationen från konferensen kommer att laddas upp under dagen den
20 februari.

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:

https://webinars.on24.com/EMEA/RecipharmQ4_2019

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer under själva
webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker
det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: +46 8 566 426 51
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22
Pinkod för deltagare:
93256807#

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 07:45.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 7
000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel
i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och
API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar
flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som
mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 7,2 miljarder kronor
och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike,
Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms
B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/recipharm-ab-publicerar-bokslu...
https://mb.cision.com/Main/9273/3039793/1197188.pdf
https://mb.cision.com/Public/9273/3039793/8f00711cbc61c041.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.