Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Recipharm AB: Recipharm AB publicerar delårsrapport januari - mars 2019

Januari - mars 2018

· Fortsatt stark försäljningstillväxt
· Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 812 miljoner (1 513), en
ökning med 20%

· EBITDA ökade med 17% och uppgick till SEK 291 miljoner (250)
motsvarande en EBITDA-marginal på 16,1% (16,5)

· Stark utveckling av nyligen förvärvad verksamhet i Storbritannien
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 111 miljoner (120)
· Resultat efter skatt uppgick till SEK 79 miljoner (45) motsvarande
en resultatmarginal på 4,4% (3,0)

· Resultat per aktie uppgick till 1,17 kr (0,70) före utspädning och
1,17 kr (0,70) efter utspädning

· Nettoskuld/Eget kapital uppgick till 0,7 (0,8)
· Serialiseringsprojektet implementerat och avslutat
NYCKELTAL Jan - Apr 18
mar - mar
19
Jan -
dec
SEKm 2019 2018 Ändring 2018 Ändring
i % i %
Nettoomsättning 1 812 1 513 +19,8 6 673 6 374 +4,7

EBITDA1/ 291 250 +16,6 1 029 987 +4,2
IFRS 16 effekt EBITDA 23 - 23 -
EBITA1/ 171 174 -2,0 627 630 -0,5
Rörelseresultat EBIT 111 120 -7,4 416 425 -2,1
justerat1/
Rörelseresultat EBIT 111 120 -7,4 396 405 -2,2
EBITDA-marginal (%)1/ 16,1 16,5 15,4 15,5
Resultat per aktie 1,17 0,70 3,17 2,73
(kr)1/justerat
Resultat per aktie 1,17 0,70 2,91 2,43
(kr)
Avkastning på eget 4,1 2,5 3,4
kapital, justerat
(%)1/
Avkastning på eget 3,8 -2,3 3,1
kapital (%)1/
Eget kapital per 82,3 73,7 80,6
aktie, justerat1/
Eget kapital per 82,3 73,7 78,7
aktie1/
Soliditet, justerat 41,7 40,0 42,1
(%)1/
Soliditet (%)1/ 41,7 40,0 42,0
Nettoskuld1/ 3 976 3 871 3 791
Nettoskuld, IFRS 16 295 - -
Nettoskuld/Eget 0,7 0,8 0,7
kapital1/
Nettoskuld/EBITDA1/ 3,9 4,7 3,8
IFRS16 effekt 0,2 - -
nettosk./EBITDA
1/ APM: Alternativt
prestationsmått
(Alternative
Performance Measures)

Thomas Eldered, VD:

Bra start på året
"Med en försäljningsökning på 20 procent i det första kvartalet
rapporterar vi den högsta försäljningen någonsin, för första gången
över SEK 1,8 miljarder i ett kvartal. Den starka tillväxten var
främst driven av förvärvet som slutfördes i oktober förra året.
Tillväxt i kvarvarande verksamheter, justerat för valutaeffekter och
förvärv, var 3 procent. EBITDA ökade 17 procent av vilket ungefär
hälften av ökningen är hänförlig till en ändrad redovisningsstandard.
Både försäljning och EBITDA var väsentligt positivt påverkade av det
nyligen gjorda förvärvet och negativt påverkade av faktorer av
tillfällig karaktär. Dessa förväntar vi kommer avta under året.
Marknadsförhållanden är fortsatt generellt förmånliga och den
underliggande verksamheten presterade enligt plan med flera nya
kontrakt under implementering.

Inom segmentet Steriles & Inhalation ser vi att försäljning av
inhalationsprodukter fortsatt är bättre än väntat. Vi är på rätt väg
att lösa de tekniska problem och bristande materialtillgång till
vissa injektionsprodukter vi hade under det fjärde kvartalet. I
Italien hade vi ett planerat produktionsuppehåll för att
rekonfigurera vissa tillverkningslinjer i förberedelser för
implementering av nya kontrakt.

Vi implementerar flera nya kontrakt med tillhörande tech-transfer och
uppskalningskostnader inom Solids & Others segmentet. Medan
försäljningstillväxten i segmentet var generellt bra såg vi
väsentligt lägre efterfrågan av vissa produkter som nyligen ändrat
ägarskap.

Våra globala utvecklingstjänster nådde verksamhetsmässig momentum i
kvartalet och bidrog till tillväxt och ett förbättrat resultat inom
segmentet Development & Technology.

Stark tillväxt med oförändrat rörelsekapital bidrog till ett hälsosamt
operativt kassaflöde och en fortsatt stärkt balansräkning. Under
kvartalet färdigställdes det stora investeringsprojektet för
serialisering, och tjänsten implementerades för relevanta kunder.
Högre EBITDA och lägre investeringar hade en positiv effekt på
skuldsättningsgraden.

De marknader där vi är verksamma är fortsatt konkurrensutsatta men
erbjuder samtidigt både tillväxt och nya affärs- och
förvärvsmöjligheter. Framöver förväntar jag att våra tillväxtdrivande
strategier, inklusive optimering och förbättringar av vår struktur,
kommer fortsätta leverera.

Vi har investerat kraftigt i kapacitet där efterfrågan väntas vara
god. Den återkoppling vi får från våra kunder är mycket uppmuntrande
och med vår globala räckvidd och attraktiva värdeerbjudande tar vi
ledarskap i vår industri. Vi är tydligt på rätt väg för att nå våra
övergripande mål."

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av
pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på
engelska) för investerare, analytiker och media den 3 maj kl. 10:00
där VD Thomas Eldered och CFO Tobias Hägglöv presenterar och
kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:

https://webinars.on24.com/EMEA/RecipharmQ1_2019

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer under själva
webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker
det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: +46 8 566 426 51
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22
Pinkod för deltagare:
43158818#

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 07:45.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6
000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel
i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och
API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar
flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som
mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,4 miljarder kronor
och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike,
Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms
B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/recipharm-ab-publicerar-delars...
https://mb.cision.com/Main/9273/2802434/1036365.pdf
https://mb.cision.com/Public/9273/2802434/9ab9be58af2099e0.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.