Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

RECIPHARM: VILLKOR I FÖRETRÄDESEMISSION 2:5, KURS 70 KR/A

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Recipharms företrädesemission om 2 miljarder
kronor, som aviserats tidigare, offentliggör nu dess villkor i ett
pressmeddelande.

Aktieägare i Recipharm har företrädesrätt att teckna två nya aktier per fem
befintliga aktier av samma aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om
2:5. Teckningskursen har fastställts till 70 kronor per aktie, oavsett
aktieslag, vilket, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar
en total emissionslikvid om cirka 2.017 miljoner kronor före
emissionskostnader.

Teckningsperioden löper från och med den 5 juni 2020 till och med den 22 juni
2020.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden eller avsiktsförklaringar
från aktieägare som tillsammans representerar cirka 58,6 procent av aktierna
och cirka 85,7 procent av rösterna i Recipharm.

Syftet med företrädesemissionen är, som bolaget tidigare kommunicerat, primärt
att finansiera förvärvet av Consort och att betala av den tillhörande
bryggfaciliteten.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News