Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Recyctec: Delårsrapport Jan - Mar 2020

Första kvartalet 2020-01-01 - 2019-03-31

Första kvartalet 2020-01-01 - 2019-03-31

· Nettoomsättningen uppgick till 1 995 300 (1 180 830) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 872 439 (-4
392 111) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (-0,08) SEK.
Utöver detta meddelar bolaget att styrelsen beslutat att inför
Delårsrapporten Q1-20 skriva ned värdet på aktierna avseende Recyctec
AB för att bättre spegla verksamhet och värde i koncernen.

Andreas Cederborg

Styrelseordförande

andreas@cederb.org / 070 480 00 89

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att
effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd
glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i
Cleantech Inn Sweden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recyctec/r/delarsrapport-jan---mar-2020,c3117881
https://mb.cision.com/Main/11649/3117881/1252042.pdf

Författare AktieTorget News