Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

RECYCTEC: FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE TILL 2 MLN KR 1 KV (1,2)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trots svåra marknadsförhållanden nådde det
Spotlight-listade återvinningsbolaget Recyctec ökad försäljning under första
kvartalet, pekar bolaget på i kvartalsrapporten.

"Samtidigt har vi minskat kostnaderna avsevärt och använt stora resurser på
förbättringar som kommer att påverka resultatet de kommande månaderna",
skriver vd Bjørn Skjævestad.

Nettoomsättningen summerades till 2 miljoner kronor i första kvartalet 2020
(1,2). Resultatet efter finansnetto var -2,9 miljoner kronor (-4,4), liksom
nettoresultatet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -2,9 miljoner kronor (-3,2).

Recyctec flaggade i mitten av mars för risk för likviditetsbrist under
covid-19-utbrottet. I slutet av mars genomfördes en riktad emission.

I sitt vd-ord pekar Recyctec-chefen på att liksom för så många andra företag
kom coronautbrottet vid en mycket olycklig tid för företaget.

"Vi hade precis säkerställt goda mängder råmaterial och börjat storskalig
rening av glykol med petroleumföroreningar. På en marknad med normal
efterfrågan och normala priser skulle företaget ha haft ett positivt
kassaflöde från och med mars. I stället har vi varit tvungna att arbeta för
att säkra företagets kortsiktiga ekonomi och överlevnad. Genom fullbordad
riktad emission, stöd från myndigheterna samt lån från styrelsen och Almi har
vi säkerställt företagets ytterligare verksamhet tills vi räknar med att
kunna starta full produktion igen", skriver vd.

Onormalt låga noteringar på teknisk glykol och lägre efterfrågan gjorde att
bolaget valde att stoppa rening och försäljning av teknisk glykol i bulk
under en period, och i stället fokusera på produktion och försäljning av sin
egen Earth Care-glykol. Recyctec har också minskat arbetstiden för de
anställda i Jönköping och planerar att starta igen i full skala och leverera
bulkglykol i augusti.

Vidare skriver bolaget att det är i dialog med flera stora nordiska aktörer
med stora internationella verksamheter om långsiktiga leveransavtal för
Recyctecs större volymer.

"Förhoppningsvis kommer vi att ha ett eller flera kommersiella avtal på plats
och börja leveranser under andra halvåret 2020", skriver Bjørn Skjævestad.

Av rapporten framgår också att styrelsen i samband med rapporten för första
kvartalet beslutat att skriva ned värdet på aktierna i dotterbolaget Recyctec
AB.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News