Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Recyctec halverar intäkterna och fördubblar förlusten i första kvartalet

Miljöteknikbolaget Recyctec redovisar halverade intäkter och en fördubblad
förlust i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 1,2 miljoner kronor (2,6), en minskning med 54
procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -4,2 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet före och efter skatt var -4,4 miljoner kronor (-2,3). Resultat
per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,06).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,2 miljoner kronor
(-2,4).

"Det första kvartalet 2019 kan inte sägas vara något annat än en besvikelse
rent försäljningsmässigt. Förklaringen till den låga försäljningen är
väldigt enkel. Bolaget har ej haft avfallsråvara i den kvantitet som hade
skulle varit nödvändig för att tillfredsställa marknadens efterfrågan på
våra produkter, varken lagerhållen från 2018 eller tillförd under de
inledande månaderna i 2019", kommenterar vd Göran Nylén i delårsrapporten.

"Vi har under det läget varit tvungna att prioritera våra köpande
Earthcare-kunder och inte kunnat tillhandahålla den tekniska produkten
(glykolkoncentrat) i den omfattning som marknaden efterfrågat. Detta har
inneburit ett betydande intäktsbortfall under det första kvartalet. Det har
också påverkat vårt agerande och risktagande avseende bearbetning
av nya kunder då vår förmåga att leverera under perioden har varit
begränsad", fortsätter Göran Nylén.

"Bolagets kostnader har momentant ökat något under det första kvartalet
vilket kan härledas till omställningskostnader i samband med avveckling av
lokalerna i Lund, överlappande personal och befattningar samt
avräkningskostnader i samband med att befattningshavare har lämnat
företaget. Pågående förändringsarbete inom bolaget för att effektivisera
verksamheten och eliminera ej nödvändiga kostnader har fortsatt
kontinuerligt", säger Göran Nylén.

"Full effekt av genomförda åtgärder uppnås dock inte förrän efter första
kvartalet, 2019.
Det andra kvartalet 2019 kommer att karaktäriseras av ett tydligare
marknadsfokus och en aktiv nykundsbearbetning samt ett arbete för att öka
penetrationen inom befintliga distributionskanaler och via nya geografiska
marknader", kommenterar Göran Nylén.

Recyctec, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,2 2,6 -53,8%
Rörelseresultat -4,2 -2,1
Resultat före skatt -4,4 -2,3
Nettoresultat -4,4 -2,3
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet -3,2 -2,4

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://media.finwire.com/media/FWS0033CAB-table-1

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.