Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Recyctec: Kallelse till Bolagsstämma 30/6 - 2020

Styrelsen kallar till bolagsstämma den 30/6 - 2020

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890-0111
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020
kl. 13:00 hos BDO Jönköping, Myntgatan 2, 553 32 Jönköping.

Se bilaga för fullständig kallelse.

Andreas Cederborg

Styrelseordförande

andreas@cederb.org / 070 480 00 89

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att
effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd
glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i
Cleantech Inn Sweden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recyctec/r/kallelse-till-bolagsstamma-30-6---...
https://mb.cision.com/Main/11649/3126236/1257884.pdf

Författare AktieTorget News