Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-14

Recyctec meddelar sista dag för handel med BTA

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Recyctec Holding AB:s ("Recyctec" eller "Bolagets") företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 20 januari 2023, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 17 februari 2023 och stoppdag är den 21 februari 2023. Aktierna beräknas distribueras till VP-konto/depå den 23 februari 2023.

Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 9 129 081 och uppgå till 13 078 818. Aktiekapitalet kommer att öka med 9 129 081 SEK och uppgå till 13 078 817,75 SEK efter registreringen.

Rådgivare

I samband med kapitalanskaffningen har Partner Fondkommission AB agerat som finansiell rådgivare och emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

andreas.cederborg@recyctec.se
+46 70 882 64 00

Författare Cision