Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Recyctec: Styrelseledamot Mats Jonsson har begärt utträde ur styrelsen

Mats Jonsson har begärt utträde ur styrelsen.

Mats Jonsson har begärt utträde ur styrelsen pga av ändrade
arbetsförhållanden i övrigt. Det är styrelsens uppfattning att
styrelsens nuvarande sammansättning efter utträdet är tillräcklig,
sett till antal ledamöter, oberoende och kompetens.

Bolaget kommer därmed inte att föranleda någon omedelbar rekrytering
av ytterligare styrelseledamot.

Andreas Cederborg

Styrelseordförande

andreas@cederb.org / 070 480 00 89

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att
effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd
glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i
Cleantech Inn Sweden.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/9F0397398AEA4D8AE0...
https://mb.cision.com/Main/11649/3099842/1238484.pdf

Författare AktieTorget News