Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

Redsense Medical: Analysguiden: Pandemityngt första kvartal - långsiktiga caset intakt

Pandemin fortsätter att tynga medicinteknikbolaget Redsense försäljning. Analysguiden bedömer dock att det långsiktiga caset är intakt och upprepar riktkursen 100 kronor.

Covid-19 tynger i det korta - långsiktigt oförändrat
Redsense rapporterade en omsättning om 1,4 MSEK för Q1-21jämfört med 5 MSEK för Q1-20. Den andra och tredje vågen har fortsatt drabbat bolaget hårt försäljningsmässigt och ser vi tillbaka ett år får vi anse det som ett förlorat år sett ur tillväxtperspektivet. Det långsiktiga målet anser vi som oförändrat varför vi inte drar några större värderingsslutsatser på grund av detta. För att spegla den tappade försäljningen 2021 justerar vi ned vår omsättningsprognos något (från 25 MSEK till 18 MSEK) samt för 2022 till 40 MSEK (50 MSEK). Sett bortom detta tyder mycket på att trenden till hem-hemodialys kommer fortgå. Ett flertal stora dialysbolag som Fresenius Medical Care och DaVita satsar aktivt på att bygga upp hem-hemodialysmarknaden. Vi ser också den trend mot "telemedicin" (vård på distans) som Covid-19 accelererat som en positiv pusselbit då acceptansen för hemdiagnostik/vård ökar.

Delar ut sårvårdsbolag under maj 2021
Redsense kommer dela ut affärsområdet som fokuserar på avancerad sårvård till existerande aktieägare. Bolaget kommer att heta Odinwell och har en uppskattad marknad om 100 miljarder SEK. Bolagets teknologi bygger på Redsenses blodläckagelarm som integreras i plåster och bandage och använder sig av optisk mätning av blod och sårvätskor. Redsense handlas exklusive rätt till utdelning av Odinwell från och med 7 maj 2021.

Tillväxten återkommer under andra halvåret
Försäljningstappet det gångna året har påverkat våra prognoser i det korta men vi ser oförändrat positivt på den långsiktiga trenden inom hem-hemodialys som Redsense är exponerad mot. Vi förutsätter från att man under andra halvåret 2021 återigen kan genomföra normalt säljarbete varför vi utgår från att tillväxten återkommer med klart synliga effekter och investerarna ser den skalbarhet bolaget har. Vi ser ingen anledning att utifrån denna rapport att ändra vår syn på den långsiktiga utvecklingen varför vi behåller vårt långsiktiga värde på 100 kr per aktie dock under förutsättning att tillväxten återkommer under 2021 givet en kraftigt avtagande Covid-19-situation som en konsekvens av massvaccinationerna, framför allt i USA.

Läs analysen här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-redsense-pandemityngt-forsta-kvartal-langsiktiga-caset-intakt)

Författare Cision