Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Redwood Pharma: Redwood Pharma tillförs ca 2,1 Mkr

I samband med konvertibelemissioner under perioden juli 2018 - januari
2019 gav Redwood Pharma ut 287 958 teckningsoptioner som löper ut vid
olika tillfällen under 2021 och inledningen av 2022. Efter omräkning
med anledning av företrädesemissionen i september 2019 ger
teckningsoptionerna rätt till nyteckning av sammanlagt 293 716
aktier.

Innehavararen av teckningsoptionerna har idag utnyttjat samtliga dessa
för teckning av nya aktier. Redwood Pharma tillförs därigenom ca 2,1
Mkr.

Genom teckningen ökar antalet aktier i Redwood Pharma med 293 716 från
14 698 693 till 14 992 409 stycken. Aktiekapitalet ökar med 58 743,20
kr från 2 939 738,60 kr till 2 998 481,80 kronor.

För ytterligare information
Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 maj 2020.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra
besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan
frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan
Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade
läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig
klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med
läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på
världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market
(Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/redwood-pharma-tillfors-ca-2...

Författare AktieTorget News