Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-10

Rekordhøye inntekter for Mowi i tredje kvartal

(Bergen, 10. november 2021) Mowi rapporterte rekordhøye inntekter i tredje kvartal 1 035 millioner euro. Selskapet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 131 millioner euro, sammenlignet med 80 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Etterspørselen etter laks fortsatte å gå opp i tredje kvartal med økt aktivitet i restaurantmarkedet og fortsatt rekordhøyt salg innenfor dagligvare. Dette førte til en betydelig oppgang i lakseprisene og en økning i driftsresultatet på 64% sammenlignet med fjoråret.

– Det er gledelig å se den sterke bedringen i markedet mot pre pandeminivå. Den estimerte verdien av laks konsumert globalt i tredje kvartal økte med mer enn 30% sammenlignet med fjoråret og nådde et nytt rekordnivå. Dette er særlig imponerende gitt at ikke alle markeder er fullt tilbake etter pandemien, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Mowi sin videreforedlingsvirksomhet leverte svært gode resultater i tredje kvartal med rekordhøy inntjening.

– Dette viser den sterke etterspørselen i dagligvaremarkedet globalt og vår evne til å levere til nye og eksisterende kunder over hele verden. Mowi Consumer Products har på en unik måte klart å dra nytte av skiftet i etterspørselen mot mer videreforedle produkter, sier Vindheim.

Totale oppdrettsvolumer i kvartalet på 117 115 tonn (125 773 tonn) var høyere enn prognosen på 110 000 tonn. Dette skyldes i all hovedsak god tilvekst i Norge. Prognosen for 2021 er derfor økt til 455 000 tonn, som tilsvarer en økning på 15 000 tonn sammenlignet med fjoråret. Forventet slaktevolum for 2022 er 460 000 tonn.

– Vi har en klar vekststrategi og Mowi Farming har et organisk vekstpotensial til et årsvolum på godt over 500 000 tonn med dagens konsesjoner. Det er derfor gledelig at vi går mot nok et rekordår i 2021 med henhold til volumer for Mowi Farming, sier Vindheim.

Styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 1,40 kroner per aksje. Av dette er 0,93 kroner per aksje ordinært utbytte og 0,47 kroner per aksje ekstraordinært utbytte som følge av en sterk finansiell posisjon og gode fremtidsutsikter.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kristian Ellingsen, CFO, +47 905 14 275
Kim Galtung Døsvig, IR Officer & Head of Treasury, +47 908 76 339 
Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør, +47 970 67 932

Om Mowi ASA
Mowi er verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av oppdrettslaks. Som det første globale sjømatselskapet som dekker hele verdikjeden, sørger Mowi for å levere førsteklasses laks og annen sjømat til mennesker over hele verden.

Selskapet holder til i 25 land og har 12 000 ansatte på verdensbasis. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.

Vennligst besøk www.mowi.com for mer informasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg


Författare GlobeNewswire