Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-09

Rekordkvartal for Mowi overskygget av famøst skatteforslag

(Bergen, 9. november 2022) Mowi rapporterte rekordhøye inntekter i tredje kvartal på 1 257 millioner euro. Selskapet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 240 millioner euro, sammenlignet med 131 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Til tross for en rekke operasjonelle og finansielle rekorder ble Mowis tredje kvartal overskygget av den norske regjeringens famøse grunnrenteforslag på 40% på havbruk, og totalt 62% med selskapsskatt.

– Havbruksnæringen er en distrikts- og fremtidsnæring vi som nasjon frem til nå har ønsket å vokse. Et skattenivå på 62% vil derimot sparke ben under disse ambisjonene. Dramatisk økte skattekostnader for næringen vil gå på bekostning av fremtidige investeringer og føre til at utviklingen av landets nest største eksportnæring og ikke minst viktigste distriktsnæring stopper opp. I praksis står vi overfor en overføring av verdier fra kystsamfunnene til sentrale strøk vi aldri tidligere har sett, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Inntil bærekraftige skatte- og rammevilkår foreligger har Mowi sett seg nødt til å stanse alle fremtidige strukturelle investeringer i Norge.

– Mowi er et globalt selskap, og laks kan produseres over hele verden. Til syvende og sist handler det bare om kostnader. Dersom regjeringens skatteforslag blir stående, tror jeg Norge over tid vil miste sin ledende posisjon innen havbruk. Utviklingen vil skje i andre land nærmere markedene og med bedre rammevilkår, sier Vindheim.

Mowi rapporterte et operasjonelt driftsresultat på 240 millioner euro i tredje kvartal 2022, som er det tredje beste kvartalet noensinne og opp fra 131 millioner euro i samme kvartal 2021. Driftsinntekter i kvartalet var på 1 257 millioner euro (1 035 millioner euro). Totale oppdrettsvolumer i kvartalet på 133 808 tonn (117 115 tonn) var noe høyere enn prognosen på 131 000 tonn. Forventet slaktevolum for 2022 er uendret på 460 000 tonn, og selskapet forventer et slaktevolum på 470 000 tonn neste år.

Mowi Farming hadde et godt kvartal med god prisoppnåelse, rekordhøye volumer og relativt stabile kostnader sammenlignet med forrige kvartal.

– Jeg er godt fornøyd med et kvartal hvor vi har sett gode biologiske prestasjoner med god tilvekst i sjø og god fôrutnyttelse, i tillegg til rekordvolumer. Når det er sagt, fortsetter arbeidet med å sikre fortsatt vekst, ytterligere kostnadsforbedringer og mer bærekraftig produksjon med uforminsket styrke, sier Vindheim.

Mowi Consumer Products, selskapets videreforedlingsvirksomhet, rapporterte også et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat på 30 millioner euro, som følge av god drift på selskapets mange fabrikker i Europa, Amerika og Asia.

– Laksen står seg normalt godt i nedgangstider, og utviklingen i etterspørselen i dagligvare har så langt vært tilfredsstillende. Vi forventer også at dagligvare skal fortsette å vokse de neste årene etter hvert som vi fortsetter å utvikle kategorien og produktutvalget, sier Vindheim.

Mowi har nylig inngått avtale om kjøp av majoritetsandel av det islandske selskapet Arctic Fish. Arctic Fish er en av de ledende lakseoppdretterne lokalisert i Vestfjordene på Island, kjent for sine gode forhold for oppdrett av atlantisk laks.

– Dette oppkjøpet passer svært godt med vår vekststrategi og kompletterer vårt globale fotavtrykk. Den islandske havbruksnæringen er ventet å vokse betydelig i årene som kommer, og Arctic Fish er godt posisjonert til å ta del i dette, sier Vindheim.

Styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 1,70 kroner per aksje som følge av en sterk finansiell posisjon og gode framtidsutsikter.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kristian Ellingsen, CFO, +47 905 14 275
Kim Galtung Døsvig, IR Officer & Head of Treasury, +47 908 76 339 
Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør, +47 970 67 932

Om Mowi ASA
Mowi er et av verdens ledende sjømatselskaper og verdens største oppdretter av atlantisk laks med 466 000 tonn sløyd vekt i 2021 fra seks oppdrettsland, herunder Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Canada og Chile. Som det første globale helintegrerte sjømatselskapet tilbyr Mowi laks og annen sjømat av superior kvalitet til kunder over hele verden, delvis under egen merkevare – MOWI. Mowi er rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR.

Mowi har hovedkontor i Bergen, sysselsetter 11 500 mennesker i 25 land og er børsnotert i Oslo. Omsetning i 2021 var på EUR 4,2 milliarder.

For mer informasjon, vennligst besøk www.mowi.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg


Författare GlobeNewswire