Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-06

Rekrytering klar för studie

Detta är en betald analys på uppdrag av Episurf Medical utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

I dag informerade Episurf om att den sista av 100 patienter rekryterats till en pågående större internationell multicenter-studie med bolagets tre Episealer® knä-implantat. Det är en viktig milstolpe i processen att erhålla kliniska data för att vinna en bredare acceptans för teknologin gentemot en konservativ kirurgkår. 

Episurf (bolaget) har utvecklat ett unikt skademärkningssystem som möjliggör för utformandet av patientspecifika implantat för behandling av artros i tidig fas i knäleden. Implantaten är dels anpassade efter patientens unika skada och anatomi, inkluderat underliggande benkvalité. Med en enkel operation, kort rehabiliteringsperiod och lång förväntad hållbarhet lämpar sig teknologin väl för patienter i yngre medelåldern som i dag ofta behandlas med sjukgymnastik för att lindra smärtorna.

Trots uppenbara teoretiska fördelar kräver marknaden en större mängd kliniska data som påvisar teknologins effektivitet och hållbarhet över en längre tidsperiod. Innan den generellt konservativa kirurgkåren är övertygad kommer bolagets försäljningsnivåer rimligtvis ligga kvar på förhållandevis låga nivåer i absoluta tal.

Hittills har den kliniska data som presenterats med bolagets teknologi varit positiv men begränsad, både rörande patientpopulation och uppföljningstid. Med andra ord befinner sig Episurf i ett tidigt stadie i en tidskrävande process att etablera teknologin som ett alternativ till dagens standardmetoder, men denna studie utgör ett stort och viktigt steg i denna process.

I dag den 6 september meddelade bolaget den sista av 100 patienter rekryterats till en pågående internationell multicenter-studie. Studien lägger kartan för insamling av den kliniska data som efterfrågas. Den första patienten som är inkluderad i studien genomgick operationen under 2014 och den sista kommer att genomgå operation under fjärde kvartalet 2017. Studien genomförs parallellt vid sju universitetssjukhus eller kliniker runt om i Europa. Således inkluderas patienter med olika bakgrund och nationalitet. Patienterna kommer följas upp kontinuerligt 3, 6, 12, 24 och 60 månader efter operation.

Vi anser att den sista rekryteringen till studien utgör en milstolpe som på sikt kan bidra till en bredare acceptans för teknologin i marknaden. Försäljningen kan därefter rimligtvis nå mer betydande nivåer. För tillfället är det minst lika viktigt att bolaget lyckats strukturerat upp en studie för att förse marknaden med efterfrågad kliniska data. Vår senaste analys på Episurf publicerades den 22 augusti med rekommendationen Köp och riktkurs 10,7 kronor. Läs hela analysen här.

Författare Markus Augustsson