Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-31

Rentunder: Rentunder offentliggör årsredovisning för 2018

RENTUNDER OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2018

Rentunder Holding AB offentliggör årsredovisning för 2018.

Rentunder offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Bolagets revisor tillstyrker räkenskaperna. Bolagets årsredovisning finns tillgänglig på Rentunders hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
mailto:mikael@driveinboatwash.com +46 (0)70 486 3839

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Rentunder Pressrelease 2019-05-31.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26359
Rentunder Arsredovisning 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26360

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com http://www.driveinboatwash.com .

Denna information är sådan information som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj, 2019 kl. 09.30 CET.

Författare beQuoted