Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Respiratorius: Kvartalsrapport 1, 2020

2020-01-01 till 2020-03-31

Respiratorius AB (publ)
556552-2652

SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 1, 2020 (KONCERN)

Första kvartalet (2020-01-01 - 2020-03-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 901 KSEK (-1
546).

· Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2020

· Respiratorius tecknade under slutet av första kvartalet ett
kortfristigt lån för att säkerställa fortsatt utveckling under den
rådande situationen, avseende det nya coronaviruset. Lånet är om 5
MSEK, via Formue Nord Markedsneutral A/S. Villkoren för lånet är
marknadsmässiga och lånet löper till att börja med på 6 månader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

· Styrelsen för Respiratorius beslutade att föreslå att årsstämman
den 19 maj 2020 beslutar om företrädesemission av units bestående av
nyemitterade aktier och teckningsoptioner ("Företrädesemissionen").
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt
cirka 25,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare
cirka 18,9-25,1 miljoner kronor före emissionskostnader.
Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om
cirka 14,1 procent samt garantiåtaganden om cirka 65,9 procent,
vilket totalt motsvarar 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Vd har ordet

Inledningen av 2020 har inneburit stora förändringar med en pandemi
som krävt mänskliga uppoffringar och orsakarat tragiska förluster.
Den nya verkligheten har också ändrat förutsättningarna för bolag som
Respiratorius. Redan tidigt under året genomförde vi en genomlysning
av bolagets aktiviteter och planer för att identifiera risker och för
att säkerställa fortsatt utveckling och finansiering av bolaget.

Arbetet med riskanalys föranledde att ett lån om bryggfinansiering
tecknades samt att sonderingar inleddes om en långsiktig finansiering
oberoende av exit för VAL001 innan lösen av bryggfinansieringen.

Exitprocessen för VAL001 fortsätter enligt plan och vi upplever att
intresset inte påverkats i nämnvärd utsträckning av pandemin.
Ytterligare intressenter har därmed tillkommit på listan över bolag
som genomför analys av VAL001.

Förberedelserna inför start av fas III-studie för VAL001 pågår
parallellt med exitprocessen och målsättningen är fortsatt att inleda
studien snarast möjligt. Vi är fortsatt optimistiska om att detta kan
ske i någon form av samarbete med en partner.

Inom RESP9000-projektet, för nya läkemedel för effektiv behandling av
KOL och svår astma, fortsätter arbetet enligt plan. Fokus är nu
primärt på att säkerställa en optimal formulering för inhalering och
produktion inför inledande av klinisk studie. Vi avser därför att
snarast möjligt genomföra en vetenskaplig rådgivning med en
regulatorisk myndighet för att säkerställa innehållet i det
prekliniska datapaketet inför godkännande av den första kliniska
studien.

Sammantaget har första kvartalet 2020 inneburit fortsatt god
utveckling för Respiratorius och vi ser att det finns goda
förutsättningar att det fortsätter på den inslagna vägen, även om vi
nogsamt följer och utvärderar i vilken utsträckning det nya
coronaviruset kan komma att påverka företagets verksamhet på kort och
lång sikt.

Johan Drott

VD, Respiratorius AB (publ)

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/respiratorius/r/kvartalsrapport-1--2020,c3115934
https://mb.cision.com/Main/10477/3115934/1250495.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.