Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-29

Resurs Bank AB har fått godkännande att byta metod för att beräkna kapitalkravet för operativ risk

Finansinspektionen har godkänt Resurs ansökan att använda den så kallade alternativa schablonmetoden för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker. Godkännandet innebär att kapitalsituationen i Resurs stärks.

Beslutet innebär att Resurs Bank byter metod för beräkning av operativ risk från schablonmetod till alternativ schablonmetod. Applicerat på rapporterad total kapitalrelation och kärnprimärkapitalrelation för den konsoliderade situationen per 2022-09-30 skulle den totala kapitalrelationen ha höjts från 15,8 procent till 17,2 procent, att jämföra med det regulatoriska kravet om 13,5 procent, tidigare 13,4 procent. Kärnprimärkapitalrelationen skulle ha höjts från 14,2 procent till 15,4 procent att jämföra med det regulatoriska kravet om 9,1 procent, tidigare 9,0 procent.

MER INFORMATION
Stefan Noderén, Interim CFO & Head of IR, stefan.noderen@resurs.se, +46 70 816 02 24

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 byggt upp en kundbas på 6 miljoner privatkunder i Norden, och är en ledande partner för både butik och e-handel. Resurs vill skapa balans i människors vardagsekonomi. Baserat på det byggs erbjudanden och tjänster inom lån, sparande och betalningar som utgår från människors liv och vardag. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2022 uppgick antalet anställda till 606 personer och låneboken till 35,7 miljarder SEK. Resurs Holding är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer
Resurs Bank AB har fått godkännande att byta metod för att beräkna kapitalkravet för operativ risk

Författare MFN