Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Resurs Bank: Resurs Bank gör en extra kreditreservering om 75 miljoner kronor med anledning av Covid-19 och i enlighet med ...

Resurskoncernen har en stark finansiell ställning och kapitalposition.
Resurs ser i nuläget inga tecken på försämrad betalningsförmåga hos
sina kunder, men på grund av försämrade makroekonomiska prognoser och
det framtida osäkra läget med bland annat förväntad ökning av antalet
arbetslösa på de marknader Resurs verkar har banken idag beslutat om
en extra kreditförlustreservering om 75 MSEK. Åtgärden skall ses med
anledning av gällande redovisningsregler, IFRS 9, där reservering för
framtida effekter och dess eventuella inverkan på bankens
kreditförluster skall göras trots att inga negativa effekter har
konstaterats hittills.

Givet en situation där aktuella data inte ger stöd för framåtblickande
utökad kreditreservering, har banken tagit stöd i de prognoser för
framtida arbetslöshet som bl.a. IMF, Swedbank samt
Konjunkturinstitutet lämnat. För samtliga marknader som banken verkar
på har Resurs antagit en sedvanligt konservativ bedömning. I vår
bedömning har vi bland annat utgått från den för varje marknad mest
negativa arbetslöshetsprognosen, detta i relation till kundbasens
relativa andel av den arbetsföra befolkningen då Resurs kunder till
98% utgörs av konsumenter i de nordiska länderna. Endast 2% utgörs av
företagskunder, och då till övervägande del factoring med 30 dagars
fakturor.

Den extra kreditreserveringen kommer att påverka resultatet för första
kvartalet 2020. Resurs kommer att fortsätta att noggrant följa
utvecklingen i såväl sin kreditportfölj som effekterna av
makroekonomiska prognoser.

Denna information är sådan information som Resurs Bank är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 april 2020 kl. 12:00 CET.

Mer information:
Kenneth Nilsson, VD, kenneth.nilsson@resurs.se (tel via IR-Officer)
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer,
christina.jungvidohlsson@resurs.se +46 70 781 65 58

OM RESURS BANK
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och
finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper
företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40
års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att
handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus
och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas
enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/resurs-bank/r/resurs-bank-gor-en-extra-kredit...
https://mb.cision.com/Main/13350/3095252/1234628.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.