Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Resurs Holding: Resurs Holding vinner priset Årets nykomling inom Employer Branding vid Universum Awards

Resurs Holding har tagit emot priset som Årets nykomling inom Employer
Branding vid Universum Awards 2020. Priset delas ut av Universum
Global och grundas på resultatet i den årliga undersökningen över
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Detta är första året som
Resurs deltar i undersökningen och priset är betydelsefullt för
verksamhetens fortsatta varumärkesarbete.

Resurs Holding, med dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring,
jobbar idag med en tydlig employer branding-strategi för att
kontinuerligt utveckla sitt arbete och stärka sin position som
attraktiv arbetsgivare. I nordvästra Skåne är Resurs en av de största
arbetsgivarna och verksamheten rekryterar löpande en bredd av
kompetenser inom bland annat IT, försäljning och kundservice. Detta
är första gången som Resurs deltar i den omfattande undersökningen
som vaskar fram Sverige mest attraktiva arbetsgivare.

- Vi är oerhört glada och stolta vinnare av priset Årets nykomling
inom employer branding. Sedan ett par år har vi växlat upp tempot
kring dessa frågor och jobbar målinriktat med olika projekt för att
säkerställa att vi är relevanta och attraktiva som arbetsgivare, Vi
befinner oss i en bransch med tuff konkurrens om att rekrytera
specialistroller för att ligga i framkant med vårt erbjudande, så
därför är det extra roligt att vi får denna utmärkelse, säger Eva
Brike, CHRO och ansvarig för hållbarhetsfrågor inom Resurs Holding.

Ett av de kriterier som Universum Global utgår ifrån för att utse
Årets nykomling inom Employer Branding är att verksamheten relativt
nyligen utvecklat sitt arbete inom området. Under det senaste året
har Resurs genomfört ett antal aktiviteter som syftar till att få
snabbare feedback från sina anställda och stärka kommunikationen till
såväl befintliga som potentiella medarbetare. Bland annat har man
genomfört workshops med medarbetarna kring vilken bild de faktiskt
har av Resurs som arbetsgivare. Dessa insikter har legat till grund
för tydliga budskap som integrerats i den nya webbplatsen Resurs
Jobs, som nu är navet i kommunikationen med potentiella medarbetare.

Resurs mäter veckovis medarbetarupplevelsen för att ständigt vara
uppdaterade på medarbetarens syn, både för att ständigt utvecklas men
också för att kunna presentera en transparant bild till framtida
medarbetare.

- Vi tar stolt emot priset som Årets Nykomling inom Employer Branding.
Vi strävar ständigt efter att utveckla oss och vi ser detta pris som
en signal på att vi framgångsrikt påbörjat vår resa inom området,
avslutar Eva Brike.

Juryns motivering
Denna arbetsgivare har rivstartat frågorna kring attraktion och på
kort tid fått ett tydligt engagemang för frågorna inom företaget. Man
visar upp en bred och spännande palett över alla de möjligheter som
finns för talanger inom företaget. Vi upplever vidare som att
frågorna är väl förankrade i ledningen vilket förstås sätter ett
extra tryck på frågorna. Företaget är vidare tydligt med sitt
hållbarhets- och jämställdhetsarbete. Därmed känns detta som en
modern arbetsgivare i flera avseenden som borde kunna inspirera många
andra.

Mer information:
Eva Brike, CHRO, Resurs Bank, eva.brike@resurs.se, +46 725 291 805
Besök Resurs Jobs (https://www.resursjobs.com/)
Relaterade artiklar
2019-09-25 Positiva medarbetarresor för Resurs
(https://cotf.se/framtidsforetagen/foretagsartiklar/det-skapas-nya-roller...)

2019-05-22 "Det skapas nya roller hela tiden, i takt med att vi växer"
(https://cotf.se/framtidsforetagen/foretagsartiklar/det-skapas-nya-roller...)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/resurs-holding/r/resurs-holding-vinner-priset...
https://mb.cision.com/Main/9628/3122027/1255063.pdf

Författare Cision News