Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

RESURS: KUNDER FORTSÄTTER SKÖTA SINA BETALNINGAR I APRIL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nischbanken Resurs uppger att bolagets kunder
fortsätter att sköta sina betalningar i april månad.

Det framgår av delårsrapporten där bolaget med anledning av den speciella
pandemisituationen vill delge vad bolaget ser i april månad.

"Sammantaget har vi fortsatt lägre volymer än fjolåret, men vi har sett en
återhämtning under senare delen av april där vår försäljning i Sverige,
Danmark och Finland ökat, och till nivåer på par eller strax över
fjolårssiffrorna, Norge hänger däremot inte med, och vi tappar där mot
fjolåret, även i april", skriver vd Kenneth Nilsson.

Han framhåller att Resurs har erfarenhet av tidigare konjunktursvängningar,
och att bolaget har beredskap och rutiner för att vidta eventuella nödvändiga
åtgärder.

"Såsom under finanskrisen 2008 har vi under kvartalet infört åtstramningar i
kreditmodellerna för att motverka ökade kreditförluster. Resurs är
uteslutande verksamma på den nordiska marknaden, med 98 procent av
verksamheten mot privatkonsumenter, där det finns en väl utbyggd social
välfärd och skyddsnät, vilket innebär en i god bibehållen
återbetalningsförmåga", resonerar Resurs-chefen.

Ökande arbetslöshet kommer dock i någon omfattning att medföra ökade
kreditförluster, uppgav bolaget vid telefonkonferensen.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News