Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-12

Rethinking Care: Rethinking Care Sweden AB (publ) meddelar utfall i företrädesemission

Den 1 juni 2018 avslutades teckningstiden i Rethinking Care Sweden
AB:s ("Rethinking Care") emission av units med företrädesrätt för
aktieägarna. Med stöd av garantiåtaganden kommer bolaget erhålla full
emissionslikvid.

Rethinking Care:s extra bolagsstämma den 2 maj 2018 beslutade att
emittera högst 10 994 644 units med företrädesrätt för aktieägarna.
Varje unit består av en ny aktie och en teckningsoption serie TO1.
("TO1"). Totalt omfattade emissionen högst 10 994 644 aktier och
högst 10 994 644 TO1. Teckningstiden förlängdes och löpte mellan 11
maj och 1 juni 2018. Teckningskursen för varje unit uppgick till 1,23
kronor.

Sammanräkning visar att 2 401 185 units, det vill säga 21,84 procent,
tecknats med företräde, vilket motsvarar 2 953 458,55 kronor. 8 593
459 units, det vill säga 78,16 procent, tecknades utan företräde samt
av emissionsgaranter vilket motsvarar 10 269 954,57 kronor.
Emissionen blev därmed fulltecknad. Utav emissionslikviden utgör
36,85 procent, vilket motsvarar 4 983 999,36 kronor, kvittning av
fordran. Genom emissionen kommer Rethinking Care:s aktiekapital öka
med 1 099 464,40 kronor och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2
198 928,80 kronor. Rethinking Care tillförs 13 523 412,12 kronor före
emissionskostnader. Emissionslikviden kommer framförallt att användas
för marknadssatsning samt för utveckling av bolagets verksamhetsunika
IT-plattform.

Meddelande om tilldelning av units till de personer som tecknat utan
företräde skickas endast till de som tilldelas units. De nya aktier
som tecknas med företräde beräknas registreras hos Bolagsverket
omkring den 15 juni 2018 och de nya aktier som tecknas utan företräde
beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 28 juni 2018.
Handel med betalda tecknade units (BTU) sker på Nasdaq First North
till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. I
samband med omvandling av BTU kommer teckningsoptionerna listas på
Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 17:10 CEST.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett
helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande
verksamhetsområden - "Software as a service", "Care as a service" och
"Health as a service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso-
och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och
vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och
mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande
inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och
www.curando.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rethinking-care/r/rethinking-care-sweden-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/14897/2546264/858680.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.