Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-27

Rezidor Hotel Group: Beslut vid årsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ), den 26 april 2018

Årsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ) (" Bolaget") hölls den 26 april
2018 i Stockholm.

Ändring av Bolagets firma
I enlighet med styrelsens förslag beslöt årsstämman att ändra Bolagets firma
till Radisson Hospitality AB (publ) genom att justera Bolagets bolagsordning.
Den nya bolagsordningen ska registreras hos Bolagsverket.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning
och
ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.
Beslöts vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska
lämnas för räkenskapsåret 2017 och att disponibla medel balanseras i ny
räkning. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Di Xin, Daoqi Liu, Charles B.
Mobus, Jr., Xiang Song, Wolfgang M. Neumann, Kin Ching Lo, Andreas Schmid och
Thomas Staehelin till styrelseledamöter av årsstämman. Di Xin omvaldes till
styrelsens ordförande. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Bolagets
revisor av årsstämman.

Arvoden till styrelseledamöter och till revisorn
Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden
till styrelseledamöterna, valda av årsstämman, beräknat på årsbasis ska utgå
enligt följande: (a) 42 000 euro till var och en av ledamöterna, (b) 9 500
euro till ordförande i revisionsutskottet, (c) 6 900 euro till övriga
medlemmar av revisionsutskottet, (d) 6 300 euro till ordförande av
ersättningsutskottet samt (e) 4 200 euro till övriga medlemmar av
revisionsutskottet. Ledamöter som är anställda av Rezidor eller HNA ska inte
erhålla något arvode. Det beslutades att revisorn ska erhålla arvode enligt
godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och långsiktigt ersättningsprogram
I enlighet med styrelsens förslag godkände årsstämman riktlinjerna för
ersättning till Bolagets ledande befattningshavare för 2018.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/142138/R/2188185/846421.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Rezidor Hotel Group via Globenewswire

Författare Hugin