Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-30

RhoVac: Gunnar Gårdemyr ny styrelseordförande i RhoVac

RhoVac AB ("RhoVac") meddelar idag, den 30 oktober 2019, att Mikael
Ørum lämnar styrelsen och ordförandeskapet. Gunnar Gårdemyr, som blev
invald i styrelsen i maj 2018, tar över som styrelseordförande.

Mikael Ørum kommenterar: "Först och främst vill jag rikta ett tack
till ledningen och styrelsen för ett resultatorienterat och
professionellt samarbete. Det har varit mycket tillfredsställande att
som styrelseledamot vara del av den mycket positiva utveckling som
bolaget har genomgått. Jag lämnar styrelsen vid en tidpunkt då
bolagets ledning har stärkts, den finansiella grunden säkrats och det
kliniska fas IIb-projektet sjösatts. Orsaken till mitt avgångsbeslut,
är att det finns ett ökat behov för mig att prioritera Ventac
Capital, som är en ny life science-fond med målsättning att
finansiera andra spännande bolag i Europa. Det är med största
förtroende som jag anförtror ett starkt RhoVac till Gunnar Gårdemyr,
som jag har haft ett nära samarbete med i styrelsen under de senaste
åren."

Gunnar Gårdemyr kommenterar: "Rhovac är ett spännande bolag med stor
kommersiell potential inom immunoterapi-området. Bolaget har
presenterat mycket lovande data och det finns en gedigen plan för det
kommande arbetet. Rhovac har dessutom lyckats attrahera
högkvalificerade medarbetare med ett stort engagemang som konsekvent
levererat enligt plan. Rhovac adresserar ett betydande medicinskt
behov inom en av de vanligaste cancerformerna - prostatacancer - och
bolaget har möjligheten att bli först med att med immunterapi
förhindra eller begränsa metastasering av prostatacancer. Jag ser
fram emot att tillsammans med styrelse och ledning lotsa bolaget mot
nästa viktiga kliniska milstolpe."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson - VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan att RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra
den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades
för publicering, genom förmedling av den kontaktperson som anges
ovan, den 30 oktober 2019.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags
regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för
läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som
nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget
i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de
tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första
kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001
har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det
förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det
starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför
startar RhoVac en större klinisk fas IIb studie som kommer att
inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som
beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk
signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra
sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot
primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information
finns på www.rhovac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rhovac/r/gunnar-gardemyr-ny-styrelseordforand...
https://mb.cision.com/Main/13747/2949468/1132994.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.