Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

RhoVac: RhoVac AB presenterar delårsrapport Q1 2020

RhoVac AB ("RhoVac") presenterar idag, 5 maj 2020, delårsrapport Q1
2020.

Första kvartalet (2020-01-01 - 2020-03-31)

·
Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 2 387 TSEK (0).

·
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -7 677 TSEK
(-6 220).

·
Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,60).

·
Soliditeten uppgick till 93,1 % (70,0 %).

Med "RhoVac AB (publ)" avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer
559037-2271. Med "Bolaget" eller "RhoVac" avses koncernen, det vill
säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

·
Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med
det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.

·
Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med
det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt
utestående teckningsoptioner.

·
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

· RhoVac erhåller den 10 januari godkännande i Belgien och Tyskland
för start av klinisk fas IIb-studie.

· RhoVac meddelar den 14 januari att Bolaget deltar vid
internationella partneringmöten under januari - mars 2020.

· RhoVac meddelar den 6 februari att Bolaget utnämnt professor Anne
J. Ridley till dess vetenskapliga råd.

· RhoVac offentliggör den 11 februari bokslutskommuniké för
verksamhetsåret 2019.

· RhoVac meddelar den 28 februari att Bolaget erhåller godkännande
från FDA i USA för start av klinisk fas IIb-studie.

· RhoVac meddelar den 3 mars att första patient är i behandling i
RhoVacs kliniska fas IIb-studie i Finland.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· RhoVac meddelar den 2 april att COVID-19 orsakar förseningar i den
pågående fas-IIb-studien men att detta beräknas klaras med befintlig
finansiering.

· RhoVac kallar till årsstämma i RhoVac AB.

· RhoVac offentliggör den 8 april årsredovisning och
koncernredovisning för verksamhetsåret 2019.

· RhoVac meddelar den 23 april att första patienten är i behandling
i RhoVacs kliniska fas IIb-studie i Tyskland.

· RhoVac meddelar den 24 april att bolaget uppmärksammas i
internationell press, där den väl ansedda branschspecifika
e-tidskriften Scrip - Pharma Intelligence har publicerat en intervju
med VD Anders Månsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson - VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags
regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för
läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som
nu är huvudkontor och 2016 noterades bolaget på dåvarande Aktietorget
i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de
tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första
kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001
har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det
förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det
starka immunsvaret har också visat sig hålla över tid. Därför har
RhoVac omgående startat en större klinisk fas IIb studie som kommer
att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien är
designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001
i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi
eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern
RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rhovac/r/rhovac-ab-presenterar-delarsrapport-...
https://mb.cision.com/Main/13747/3104025/1241869.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.