Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-07

Riksgälden: Överskott för staten i augusti

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 21,1 miljarder kronor i
augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 11,1 miljarder kronor.
Skillnaden förklaras delvis av att en engångsinbetalning kom tidigare än
väntat, men också av något högre skatteinkomster och lägre utbetalningar.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåning, blev 9,6 miljarder kronor
lägre än prognos. Differensen förklaras delvis av betalningsförskjutningar. I
augusti återförde Specialfastigheter AB 2,1 miljarder kronor till ägaren
staten genom en minskning av aktiekapitalet. Denna betalning låg i prognosen
för oktober. Därutöver var skatteinkomsterna något högre än prognos samtidigt
som utbetalningarna från bland andra Trafikverket och Sida var lägre än
beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,3 miljarder kronor
lägre än beräknat, vilket huvudsakligen beror på högre inlåning från
Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden uppgick till 4,0 miljarder kronor, vilket
var 0,9 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med augusti 2015 visade statens betalningar
ett underskott på 65,9 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 366 miljarder kronor i slutet av augusti.

Utfallet för september publiceras den 7 oktober, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Statens nettolånebehov (miljoner kronor) |
| Utfall augusti Prognos augusti Differens augusti Ack. diff.1 Utfall 12-mån |
| |
| Nettolånebehov -21 077 -11 093 -9 983 -14 880 65 945 |
| Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning -20 100 -10 460 -9 640 -17 560 26 899 |
| Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -4 965 -3 673 -1 292 1 971 22 572 |
| Räntor på statsskulden 3 989 3 040 949 708 16 475 |
|- Ränta på lån i svenska kronor 4 157 3 180 977 740 4 429 |
|- Ränta på lån i utländsk valuta -92 17 -109 -376 -329 |
|- Realiserade valutakursdifferenser -76 -157 81 344 12 375 |
| 1Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2015). |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Översiktlig och detaljerad redovisning av statens upplåning och statsskulden
finns på Riksgäldens webbplats:

https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/upplaning_statsskuld/

Sveriges statsskuld augusti 2015
http://hugin.info/133745/R/1949852/708773.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Riksgälden via Globenewswire

HUG#1949852

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.