Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-14

Riktad nyemission registrerad hos Bolagsverket

Den riktade nyemission Clean Industry Solutions Holding Europe AB ("CISH") nyligen genomfört har nu registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier i bolaget efter registreringen uppgår till 15 313 792 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 506 950,18 SEK.

Den riktade nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 125 000 aktier till 15 313 792 aktier. Aktiekapitalet ökar med 307 514,92 SEK till 1 506 950,18 SEK, vilket motsvarar en utspädning för befintliga aktieägare på cirka 20,4 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Denna information är sådan information som Clean Industry Solutions är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-01-14 15:49 CET.

Kontaktinformation:


Clean Industry Solutions Holding Europe AB
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
SE-121 62 Johanneshov/Sweden
E-Mail: info@cleanindustrysolutions.com

Amudova AB är “Company name” certified adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om oss


Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH - båda baserade i Freiburg/Tyskland.

Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.
Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:
https://www.industrial-solar.de/

SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:
https://www.solarspring.de/

Bifogade filer


Riktad nyemission registrerad hos Bolagsverket

Författare MFN