Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-16

Ripasso Energy AB: Beslut vid extra bolagsstämma i Ripasso Energy AB

Vid extra bolagsstämma i Ripasso Energy AB (publ) idag fattades
följande beslut.

Bolagsstämman beslutade om att genomföra en emission av konvertibler
med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med styrelsens
förslag, vilket i huvudsak inkluderar följande villkor:

· Konvertibellånets nominella belopp är högst 79 505 021 kronor
fördelat på högst 79 505 021 konvertibler.

· Emissionen ska ske med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje
(1) aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1)
konvertibel. Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande
i emissionen är den 7 februari 2018.

· Teckningsperioden är från och med 11 februari till och med den 26
februari 2019.

· Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 1,00 kronor, vilket
också är teckningskursen per konvertibel.

· Konvertiblerna har en löptid om två år, med en ränta om 10 procent
per år. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott.

· Konvertibelinnehavarna har rätt att begära konvertering från och
med den 1 januari 2021 fram till och med den 15 februari 2021.
Konvertibelinnehavarna har dock rätt till förtida konvertering för
det fall Bolagets aktier noteras på en reglerad marknad.

· Konverteringskursen är 10 kronor per aktie vid begäran om
konvertering från konvertibelinnehavarnas sida, vilket innebär att
Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 79 505,02 kronor
och antalet aktier i Bolaget kan komma att öka med högst 7 950 502
aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på omkring
9,1 procent.

· Bolaget har rätt att begära konvertering från och med den 16
februari 2021 till och med den 24 februari 2021. Konverteringskursen
är 2 kronor per aktie vid begäran om konvertering från Bolagets sida.

Ytterligare information om emissionen kommer att ingå i det prospekt
som kommer att offentliggöras på eller omkring den 6 februari 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef Ripasso Energy AB,
ir@ripassoenergy.com.

Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008
för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att
omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika
lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra
klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor
hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste
produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser
till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i
Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i
Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ripasso-energy-ab/r/beslut-vid-extra-bolagssta...
https://mb.cision.com/Main/14881/2719545/977701.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.