Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

Ripasso Energy AB: Ripasso Energy offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen av konvertibler

Prospektet avseende Ripasso Energy AB (publ):s ("Bolaget") emission av
konvertibler om högst 79 505 021 kronor med företrädesrätt för
befintliga aktieägare har idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedlar för teckning utan företrädesrätt kan
erhållas från Bolaget och Avanza och hålls tillgängliga på Bolagets
webbplats www.ripassoenergy.com och på Avanzas webbplats
www.avanza.se.

Emissionsinstitut och rådgivare

Avanza Bank AB (publ) är emissionsinstitut i samband med
konvertibelemissionen och Mannheimer Swartling är legal rådgivare
till Bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef Ripasso Energy AB,
ir@ripassoenergy.com.

Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008
för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att
omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika
lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra
klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor
hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste
produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser
till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i
Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i
Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER
KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV
SVENSK LAG.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med konvertibler,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Ripasso Energy. Inbjudan
till berörda personer att teckna konvertibler i Ripasso Energy kommer
endast att ske genom det prospekt som Ripasso Energy offentliggjort
den 6 februari 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får
inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar,
varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller
distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva
andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av
ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade units,
konvertibler eller aktier har registrerats och kommer inte att
registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess
aktuella lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen
i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas,
tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA,
förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet
med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Ripasso Energy avser inte att registrera någon
del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett
erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ripasso-energy-ab/r/ripasso-energy-offentliggo...
https://mb.cision.com/Main/14881/2732983/986323.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.