Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-19

RNB Retail and Brands har bytt företagsnamn till Coala-Life Group och byter därmed listningsnamn och kortnamn samt lanserar ny hemsida

Bolagsverket har registrerat namnändringen från RNB Retail and Brands AB till Coala-Life Group AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn från och med den 22 november 2021. Nytt listningsnamn kommer att vara Coala-Life Group AB och nytt kortnamn för aktien kommer att vara COALA. ISIN och instrument-ID förblir oförändrade. I samband med namnändringen lanserar bolaget även en ny hemsida.

Den 29 oktober 2021 beslutade extra bolagsstämma i RNB Retail and Brands AB (”Bolaget”) att till följd av förvärvet av Coala-Life AB (”Coala-Life”), som kommunicerades den 27 september 2021 och genomfördes den 8 november 2021, byta företagsnamn till Coala-Life Group AB (publ). Bolagsverket har nu registrerat det nya företagsnamnet och Bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn från och med den 22 november 2021. Nytt listningsnamn kommer att vara Coala-Life Group AB och nytt kortnamn för aktien kommer att vara COALA. ISIN och instrument-ID förblir oförändrade.

Till följd av förvärvet av Coala-Life lanserar Bolaget även en ny hemsida som återspeglar den nya verksamheten som bedrivs i Coala-Life Group AB (publ), www.rnb.se ersätts med webbplatsen www.coalalife.com. Bolagets produkter kan nås via den nya webbplatsen, såväl som investerarsektionen och de senaste företagsnyheterna.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 klockan 13.30 (CET).

Om oss


Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor - en mångfaldigt prisbelönad samt FDA- och CE-godkänd produktplattform som möjliggör långtidsövervakning, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta och lungor i realtid och på distans. Coala Heart Monitor marknadsförs huvudsakligen mot vårdgivare som förskriver produkt och tjänst till patient för användning i vardagen och hemmiljö, utan behov att besöka någon vårdenhet. Bolagets lösningar bygger på mångårig svensk forskning samt utveckling och skyddas av ett 30-tal patent. Huvudkontoret är baserat i Uppsala och sedan 2019 är det amerikanska dotterbolaget Coala Life Inc etablerat i Irvine, Kalifornien. Över 350 vårdgivare och 1 000 läkare är anslutna till Coala Care Portalen. För mer information se www.coalalife.com

För mer info, kontakta:


Dan Pitulia, CEO Coala Life AB
+46 70 972 08 38, dan.pitulia@coalalife.com

Philip Siberg, Co-founder, Chief Strategy Officer and Head of IR
+46 70 790 67 34, philip.siberg@coalalife.com

Bifogade filer


RNB Retail and Brands har bytt företagsnamn till Coala-Life Group och byter därmed listningsnamn och kortnamn samt lanserar ny hemsida

Författare MFN