Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Rootfruit: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Rootfruit Scandinavias idé är att överraska, inspirera och bryta ny
mark inom snackssegmentet. Du ska alltid känna att du bjuds på
spännande smaker och får produkter av mycket hög kvalitet.

VERKSAMHET

Rootfruit Scandinavia AB grundades 2007 och är ett bolag som
utvecklar, tillverkar och säljer snacks av hög kvalitet under
varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks. Bolaget noterades i
december 2014 på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Laholm.

VISION

Rootfruit definierar snacks och är den ledande premiumleverantören på
den nordiska snacksmarknaden.

KONCERNSTRUKTUR

Rootfruit Scandinavia AB förvärvade 100 % av aktierna i Premium Snacks
Nordic Production AB (fd Laholmschips AB) 2010. All chips- och
smartsnackstillverkning sker i Premium Snacks Nordic Production AB.
Chipsen och smartsnacksen distribueras ut på marknaden genom
Rootfruit Scandinavia AB. Premium Snacks Nordic Production AB säljer
idag uteslutande till Rootfruit Scandinavia AB.

Rootfruit Scandinavia AB förvärvade samtliga aktier i Exotic Snacks AB
den 2 januari 2019. Bolaget har dotterbolaget Exotic Snacks OY i
Finland.

STRATEGI OCH MARKNAD
Rootfruit Scandinavia marknadsför och säljer snacks under varumärket
Gårdschips. Exotic Snacks importerar nötter och natursnacks från hela
världen. Produkterna säljs som ett koncept samlat under varumärket
Exotic Snacks. Produkterna säljs i lösvikt och förpackade i påsar.
Sedan många år tillbaka har Exotic Snacks en ledande marknadsposition
i Sverige på natursnacks i lösvikt.

Bolaget bearbetar idag marknaden genom en multikanalstrategi som
innebär att bolagets produkter återfinns inom segmenten
dagligvaruhandel, servicehandel och Gårdschips har sina rötter i den
halländska myllan och strävar efter att använda lokala råvaror av
högsta kvalitet. Produktionsanläggning ligger i Laholm. Genom en
produktionsprocess som sker batchvis på det ursprungliga sättet genom
grytfritering skapas förutsättningar för snacks med hög kvalitet.
Kopplat till en modern kryddningsanläggning säkerställer Gårdschips
att kvaliteten på slutprodukten kan hållas på högsta nivå. storkök.

Styrelse och ledning har sedan noteringen haft målsättningen att
stärka Gårdschips produktledarskap och tillväxt ytterligare genom att
bredda positioneringen i marknaden mot fler produktområden. Fokus har
legat på närliggande marknadssegment med tydligt inslag av
hälsosammare alternativ. Som ett led i denna strategi lanserades
därför under 2018 produktgruppen Smartsnacks inom området functional
snacks. Produkterna är baserade på quinoa, linser och hummus som har
ett högre proteininnehåll och lägre fetthalt än potatischips.

Som ett stort steg på vägen mot nordiskt produktledarskap inom premium
och functional snacks beslutade styrelsen i Rootfruit i juli 2018 att
Bolaget skulle gå samman med Exotic Snacks AB. Exotic Snacks är
marknadsledande i Sverige inom segmentet natursnacks av
premiumkvalitet. Förvärvet genomfördes formellt den 2 januari 2019.
Marknaden inom snacks utvecklas starkt mot hälsosammare alternativ
och är det område inom snacks som förväntas växa snabbast framöver.
Tillsammans med en fortsatt hög efterfrågan på premiumsnacks kan den
nya koncernen etablera en marknadsledande position i Norden i ett
mycket intressant och växande segment.

Under andra kvartalet 2019 påbörjades tillverkning av smartsnacks i
nya produktions- och lagerlokaler i Laholm. Under 2019 belutades även
om en investering i en ny fritös för tillverkning av chips. Den nya
produktionslinan tas i drift under våren 2020.

Tillväxten inom koncernen förväntas komma från ökad efterfrågan på
marknaden för premiumsnacks samt ökad säljbearbetning på befintliga
kunder i kombination med etablering på nya marknader.

PRODUKTUTVECKLING

Produktutveckling är en viktig del för att ligga i framkant och möta
marknadens behov och trender. Detta medför fokus på nya smaker, nya
råvaror och nya produktions- metoder. Produktutveckling inkluderar
även att ta hänsyn till miljö och att fortsätta utveckla
närproducerade råvaror.

OPERATIONELLA OCH FINANSIELLA RISKER

Bolagets verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller
delvis ligger utanför bolagets kontroll men som kan ha inverkan på
försäljning och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är
förändringar av råvarupriser, valutakurser samt kundavtal.
Lösviktförsäljningen är binär på så sätt att bolaget kan vinna eller
förlora avtal med kundgrupperingar eller enskilda kunder.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Telefon: 0705-125530

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB är moderbolag i Rootfruitkoncernen.
Moderbolaget utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög
kvalitet under varumärket Gårdschips. Dotterbolaget Exotic Snacks AB
importerar och säljer natursnacks under varumärket Exotic Snacks på
den nordiska marknaden. Bolagen har centrala avtal med samtliga
större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större
dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolagen arbetar
även aktivt med produktutveckling.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rootfruit/r/forvaltningsberattelse-informatio...
https://mb.cision.com/Main/12119/3107615/1244598.pdf

Författare AktieTorget News