Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Rootfruit: Penser Access: Rootfruit - Guidar ner helårsprognosen på grund av COVID-19

Omsättningen växte 9% under Q1'20 och uppgick till 82 mkr (75) vilket
var i linje med vår förväntan. Försäljningstillväxten var primärt
genererad ifrån både förpackade och lösviktsvarumärken. Drivet av en
svag utveckling av kronan mot USD & EUR samt en ofördelaktig
produktmix sjönk bruttomarginalen till 34,9% y/y (39,4%) vilket var
under vår förväntan om 37%. Rörelsekostnaderna steg till 27 mkr (24
mkr) vilket var i linje med vår förväntan, då bolagets nya
produktionsanläggning i Laholm togs i drift. Detta ledde till att
EBIT uppgick till -1,3 (2,4) jämfört med vår förväntan om 2,5 mkr.
COVID-19 situationen leder till att vi efter rapporten sänker vi vårt
försäljningsestimat med 7% för både 2020 och 2021. Vi räknar med en
tillväxttakt på 2% (10%) för 2020. Bolaget har infört
korttidspermitteringar på de segment där försäljningen har minskat
kraftigt, trotts detta sänker vi vårt EBIT-estimat med 6 mkr för
2020. Vi justerar därför ned vårt motiverade värde för Rootfruit till
8-10 kr från 11-12 kr per aktie. Därmed ser vi fortsatt en hög
kurspotential i aktien till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen:
https://links.penser.se/f/a/root_20200520.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rootfruit/r/penser-access--rootfruit---guidar...

Författare Cision News